(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mesto a KSK podnikajú kroky na zabránenie ťažby uránu
@ Aktuálne -> Životné prostredie     May 28 2009 - 06:17 GMT
(SITA) – Mesto Košice a Košický samosprávny kraj (KSK) podnikajú spoločné kroky, aby zamedzili možnej ťažbe uránu v lokalite Jahodná – Kurišková a chcú dosiahnuť zrušenie chráneného ložiska, kde robí prieskumné práce spoločnosť Ludovika Energy, dcérska spoločnosť kanadskej firmy Tournigan. Novinárov a účastníkov dnešnej konferencie Riziká ťažby uránu v lokalite Jahodná – Kurišková informovali za KSK Jozef Šuchta a vedúci oddelenia odboru výstavby a životného prostredia košického magistrátu Milan Sabol.

„Primátor František Knapík uložil odborným útvarom magistrátu pripraviť v spolupráci s KSK návrh mesta Košice na zrušenie chráneného ložiskového územia v lokalite Jahodná –Kurišková a zaslali ho Obvodnému banskému úradu v Košiciach,“ informoval Sabol. Podľa Šuchtu návrh doručia na banský úrad v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

„Ludovika Energy požiadala košický obvodný banský úrad o predĺženie lehoty na prieskum chráneného ložiska o štyri roky. Podľa predpokladov je však reálne, že prieskum ukončia v priebehu tohto roku a súčasne požiadajú o vytýčenie dobývacieho priestoru. Ak budú úspešní, môžu žiadať povolenie na ťažbu,“ povedal Šuchta.

Ako uviedol Sabol, toto opatrenie, ktorým chce mesto a KSK zabrániť možnej ťažbe uránu v Jahodnej, vychádza z uznesenia mestského zastupiteľstva. Poslanci zaujali negatívny postoj a samospráva odmieta akýkoľvek zámer ťažby uránu v Jahodnej, ktorý je v rozpore s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja tak mesta Košice, ako aj košického vyššieho územného celku. Poukázal aj na skutočnosť, že ložisko Jahodná – Kurišková sa nachádza v centre Chráneného vtáčieho územia európskeho významu Volovské vrchy a na hranici ďalšieho chráneného územia Stredné Pohornadie, ktoré sú zaradené aj do Natura 2000.

„V prípade zrušenia chráneného ložiskového územia na základe návrhu obce, o ktorom rozhodne košický obvodný banský úrad, nie je následne možné začať konanie o určení dobývacieho priestoru, ani konanie o povolení banskej činnosti v tejto lokalite,“ zdôraznil Sabol.

Cieľom konferencie Riziká ťažby uránu v lokalite Jahodná – Kurišková je informovať pracovníkov samosprávy a verejnej správy, ako aj širokú verejnosť, aké negatívne dopady na krajinu a na životné prostredie má ťažba uránu a aké sú zdravotné následky, povedal pre agentúru SITA prezident Greenpeace Juraj Rizman. S prednáškou vystúpili aj predstaviteľ Svetového energetického informačného servisu Peter Diehl a o zdravotných rizikách hovoril lekár a ekologický odborník Miroslav Šutta.

Greenpeace ako organizátor pozval na konferenciu aj zástupcov spoločnosti Ludovika Energy, tí však pozvanie neprijali a na konferencii sa nezúčastnili. V tlačovej správe pre média uviedli, že konferencia nebude objektívna.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/