(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mesto nerozhoduje o výrube stromov v barčianskom parku
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Feb 18 2009 - 06:17 GMT
(SITA) - Ak bude petícia Dnes je to park v Barci, zajtra váš obľúbený park doručená mestu, bude sa ňou zaoberať. Ako uviedol pracovník komunikačného odboru košického magistrátu Jaroslav Vrábeľ, o výrube stromov v parku v Barci však nerozhoduje mesto. Príslušným orgánom na vydanie rozhodnutia o výrube stromov je v tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach.

Petičnou akciou sledujú mimovládne organizácie zastavenie likvidácie zelene v meste. Najprv sa ochranári postavili proti výrubu stromov v parku v Barci, kde chce košická spoločnosť Interhotely zrekonštruovať pamiatkovo chránený objekt a postaviť v Košiciach prvý päť hviezdičkový hotel. Teraz košické mimovládne organizácie SOSNA, Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Priatelia Zeme – SPZ sú znepokojení, ako sa postupne likviduje mestská zeleň v Košiciach a protestujú aj proti zrušeniu nariadení o ochrane zelene.

„Mesto odmieta, že by dôvodom plánovaného zrušenia všeobecne záväzných nariadení mesta o zakladaní, údržbe a ochrane zelene, o ochrane mokradí na území mesta Košice a o miestnom územnom systéme ekologickej stability bolo údajné ustupovanie samosprávy developerom. Tiež odmieta, že by tento krok bol v rozpore so zákonmi. Zámerom mesta je novými normami a dokumentmi nahradiť doterajšie nariadenia, ktoré prekračujú rámec zákona. Tie v súlade s platnou legislatívou upravia napríklad ochranu drevín ako súčasť verejnej zelene,“ uvádza v stanovisku Vrábeľ. Zdôraznil, že mesto Košice ako stavebný úrad postupovalo pri vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu hotela v Barci v súlade so zákonom.

„Len samotnou petíciou nemožno v tomto prípade dosiahnuť, aby mesto ako stavebný úrad vlastné právoplatné rozhodnutia zrušilo. Zákon o správnom konaní umožňuje vydané rozhodnutia preskúmať. Ak by bol podaný opravný prostriedok a ak by na to boli zákonné dôvody, rozhodnutia stavebného úradu ako prvostupňového orgánu by mohli byť zrušené alebo zmenené samotným úradom alebo správnymi orgánmi vyššieho stupňa, alebo súdom“ informuje Vrábeľ.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/