(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. ponúka cestovný grant
@ Kultúra -> Oznamy     Feb 12 2009 - 10:14 GMT
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. spolu s organizáciou IETM ponúka príspevok na uhradenie cestovného, registračných poplatkov a nákladov spojených s ubytovaním počas prestížneho medzinárodného stretnutia organizácií pôsobiacich vo sfére súčasného scénického umenia v Európe – IETM Bratislava 2009, ktoré sa uskutoční 23. - 26. apríla 2009.

O cestovný grant sa môžu uchádzať mimobratislavskí umelci prostredníctvom prihlasovacieho formulára na oficiálnej stránke podujatia http://www.ietmba09.sk/travelgrant.html do 2. marca 2009. Podmienkou je registrácia žiadateľa na www.ietm.org. Výška finančného príspevku predstavuje minimálne 55 € a maximálne 200 € v závislosti od celkových nákladov konkrétneho žiadateľa.

„Prihlasovací formulár s informačným listom sme rozposlali širokému okruhu kultúrnych operátorov a rovnako by sme chceli o tejto možnosti informovať kultúrnu verejnosť aj prostredníctvom médií. Míting IETM sa vo svojej 27-ročnej histórii stal jedným z najvýznamnejších európskych podujatí v oblasti scénického umenia a tento rok sa po prvýkrát koná na Slovensku. Nezisková organizácia Košice 2013 preto chce podporiť účasť slovenských umelcov na tomto podujatí a umožniť im načerpať inšpiráciu a vytvoriť partnerstvá,“ povedala Zora Jaurová, riaditeľka Košice 2013, n.o. Jednotlivé žiadosti posúdi komisia IETM.

Organizátori podujatia Asociácia Divadelná Nitra, Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Kultúrny kontaktný bod Slovensko a Asociácia Bratislava v pohybe predpokladajú účasť 500 predstaviteľov európskych a svetových festivalov, divadiel, tanečných súborov a producentov. IETM sa tak môže stať skvelou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov a získanie partnerov na medzinárodné projekty.
IETM - v minulosti sa táto skratka prekladala ako Neformálne stretnutie európskych divadiel (Informal European Theatre Meeting), s prekročením hraníc Európy a s rozšírením záberu podujatia zaužívaná skratka ostala, ale IETM sa popisuje ako medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie (International network for contemporary performing arts).

IETM je prestížna a svojho druhu najvýznamnejšia medzinárodná sieť profesionálnych organizácií pôsobiacich vo sfére súčasného scénického umenia v Európe i vo svete, ktorá má za sebou už 27 rokov úspešnej aktívnej činnosti. Cieľom IETM je podnecovať kvalitu, rozvoj a kontexty súčasného scénického umenia v globálnom prostredí iniciovaním a vytváraním profesionálnej siete a komunikácie, výmenou informácií a know-how, povzbudzovaním mobility, ako aj prezentáciou pozitívnych príkladov z praxe. Združuje približne 400 členských organizácií, ktorými sú festivaly, divadlá, divadelné a tanečné súbory a umelecké centrá, nezávislí producenti a dramaturgovia, dokumentačné centrá, strešné organizácie a verejné orgány zo 45 krajín.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/