(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výberové konania riaditeľov budú v 52 stredných školách
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 11 2009 - 08:17 GMT
(SITA) – Tento rok budú výberové konania na riaditeľov škôl a školských zariadení v päťdesiatich školách a v dvoch školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako uviedla hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková väčšine riaditeľov sa končí päťročné funkčné obdobie podľa zákona. „K 30. júnu 2009 sa tak končí prvé obdobie riaditeľom 45 škôl a dvoch školských zariadení, ďalším piatim sa skončí do konca tohto kalendárneho roka,“ uviedla Bobríková. KSK je zriaďovateľom 83 škôl a siedmich školských zariadení.

Bobríková informovala, že výberové konania na vymenovanie riaditeľa školy a školských zariadení vyhlasuje zriaďovateľ najmenej tri týždne pred jeho začatím. „Uchádzači musia spåňať kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie funkcie a ďalšie kritériá. Musia predložiť návrh koncepcie rozvoja školy či zariadenia a rôzne doklady. Presné znenie požiadaviek a termíny pre jednotlivé školy budú postupne zverejňované na stránke www.vucke.sk,“ uviedla Bobríková. Dodala, že prvých sedem výberových konaní sa už uskutočnilo koncom januára a začiatkom februára. Na ďalších 15 školách sa výberové konania uskutočnia v marci.

Výberovými komisiami sú rady škôl. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj.

Bobríková informovala, že výberové konania plánuje KSK v mesiacoch marec až máj 2009. Rozdelenie škôl je rovnomerné, každý mesiac sa uskutočnia výberové konania na školách v každom okrese.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/