(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
ŽSR vyhlásili súťaž na opravy železničného zvršku a spodku
@ Aktuálne -> Doprava     Jan 28 2009 - 13:45 GMT
(SITA) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na zabezpečenie výkonu traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku vo vlastnej sieti za predpokladanú cenu 3,98 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Vybraný dodávateľ má uvedené služby poskytovať počas dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy. Zákazka je rozdelená na štyri časti s realizáciou v pôsobnosti oblastných riaditeľstiev ŽSR Košice a Trnava, pričom práce majú byť vykonané v obvodoch Banská Bystrica, Zvolen, Spišská Nová Ves, Košice, Trebišov, Trenčín, Žilina, Bratislava, Trnava a Nové Zámky.

Služby zahàňajú výškovú a smerovú úpravu koľají a výhybiek, prečistenie a úpravu štrkového lôžka koľají, ako aj zapožičanie železničného koľajového výsypného vozňa na doplnenie štrkového lôžka koľají a výhybiek. Súčasťou zákazky je aj vytrhanie a pokládka koľajových polí, manipulácia s koľajovými poľami, výhybkovými súčiastkami, zvrškovým materiálom a ich prevoz, úprava a odvodnenie svahov železničného telesa.

O súťažné podklady je potrebné požiadať do 26. februára, ponuky majú byť predložené do 4. marca a obálky s ponukami otvorené 5. marca tohto roku. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najnižšia cena. Jednou z podmienok účasti v súťaži je, aby celkový finančný objem všetkých splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru bol v každom z rokov 2006 a 2007 vyšší ako 30 mil. Sk (995,82 tis. €) bez dane.

ŽSR zriadila vláda SR ako štátny podnik začiatkom roka 1993 po rozdelení Československých štátnych dráh. V súlade s Projektom transformácie a reštrukturalizácie železníc na Slovensku sa 1. januára 2002 rozdelili na ŽSR a Železničnú spoločnosť. ŽSR odvtedy zabezpečujú výhradne správu a prevádzku železničnej dopravnej cesty, ako aj poskytovanie prepravných a dopravných služieb súvisiacich s jej obsluhou a zodpovedajúcich záujmom dopravnej politiky štátu. ŽSR disponujú základným imaním vo výške v prepočte 958,11 mil. €. K hlavnému predmetu ich činnosti patrí aj zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, ale aj výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/