(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Poslanci KSK budú rokovať o prechode na euro
@ Aktuálne -> Región     Oct 27 2008 - 06:46 GMT
(SITA) - Košický samosprávny kraj (KSK) a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú pripravené na prechod na euro. Vyplýva to z materiálov, o ktorých bude v pondelok rokovať zastupiteľstvo. V úrade KSK a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa správy zverejnenej na internete, bol zabezpečený prechod na duálne zobrazovanie mien vo vnútri organizácie aj smerom k zamestnancom a externému prostrediu. Potvrdila to aj kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá preverovala pripravenosť KSK od júla do 7. augusta. KSK pre zvládnutie ekonomicko-informačných procesov aktualizoval softvér, doplnkové aplikácie a zakúpil nový počítačový server. V letných mesiacoch otestovali prevádzku jednotlivých ekonomických a informačných systémov a ich modulov pre úsek rozpočtu a účtovníctva.

KSK uskutočnil aj inventarizáciu a analýzu všeobecne záväzných nariadení a vnútorných smerníc. Na ich základe už došlo alebo dochádza k zmenám znenia viacerých všeobecných záväzných nariadení (VZN). Ešte sa budú meniť VZN o výške úhrady za sociálne služby, o dani z motorových vozidiel. VZN sa doplnia o prepočítanie poplatkov na eurá. Úplne novým je VZN o dotáciách pre rozvoj mládežníckeho športu. KSK v návrhu uvažuje, že sa na dotácie použijú dve percentá z rozpočtu bežných výdavkov KSK. Žiadosti o dotácie pre jednotlivé projekty bude posudzovať komisia, pričom žiadateľ musí preukázať, že má zdroje na krytie minimálne polovice nákladov projektu.

Poslanci budú rokovať aj o návrhu zmien v sieti osvetových zariadení v pôsobnosti KSK. Okrem toho majú na programe aj návrh Stratégie rozvoja vidieka vo vybraných subregiónoch KSK - v Národných parkoch Slovenský kras a Slovenský kraj, v lokalite Zemplínska šírava a Morské oko, ako aj v Tokajskej vinohradníckej oblasti.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/