(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na východe vznikne prvá osemročná internátna stredná odborná škola v SR
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 02 2008 - 13:37 GMT
(TASR) - Na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku Lunik IX v Košiciach alebo v niektorej z vybraných lokalít Košického kraja by mala vzniknúť experimentálna osemročná stredná odborná škola (SOŠ) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o projekt pokusného overovania internátnej školy pre žiakov základných škôl po ukončení piateho ročníka.

Na Slovensku sa zatiaľ takýto typ SOŠ nevyskytuje, preto na jar tohto roku Košický samosprávny kraj (KSK) opätovne požiadal Ministerstvo školstva (MŠ) SR o zaradenie nového typu školy. "Zo strany ministerstva sme k dnešnému dňu nedostali stanovisko k pokusnému overovaniu osemročnej SOŠ. Veríme, že MŠ a ostatné odborné inštitúcie pochopia naliehavosť riešenia uvedenej problematiky a náš zámer a projekt pokusného overovania sa zrealizuje," povedal TASR vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč, ktorý vytypoval šesť lokalít v regióne, v ktorých by sa perspektívne mohlo začať pokusné overovanie. "Okrem Nižnej Slanej sú to Košice, Štítnik, Kráľovský Chlmec, Spišská Nová Ves, Medzev. Nakoľko sa z uvedených dôvodov ešte projekt v Nižnej Slanej nemohol začať realizovať, nezačala sa ani oprava budovy objektu v Nižnej Slanej," dodal Kandráč k lokalitám, ktoré boli vybrané na základe zistení miery nezamestnanosti a výskytu sociálne znevýhodnených žiakov a študentov.

Z dôvodov akútnosti riešenia problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne z Lunika IX v Košiciach, sa podľa slov Kandráča Magistrát mesta Košice a KSK rozhodli vypracovať spoločný projekt. "Vypracovanie učebných osnov, ako aj školského vzdelávacieho programu sa zrealizuje po odsúhlasení projektu MŠ. Začiatok fungovania nového typu školy je podmienený schválením projektu," dodal Kandráč z KSK.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/