(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
ÚS SR: Prvý polrok 2008 bol zložitý, ale najúčinnejší vo výkonnosti...
@ Aktuálne -> Rôzne     Jul 09 2008 - 12:37 GMT
(TASR) - Za najzložitejší od svojho nástupu do funkcie vo februári 2007, ale zároveň aj najúspešnejší z hľadiska výkonnosti sudcov považuje prvý tohtoročný polrok Ústavného súdu (ÚS) SR jeho predsedníčka Ivetta Macejková.

Za hodnotené obdobie sudcovia ÚS rozhodli 1363 vecí, čo bolo o 102 vecí viac, ako ich prišlo na ÚS, uviedla Macejková dnes na tlačovej konferencii pri hodnotení práce súdu.

Spresnila, že na ÚS doručili 1261 vecí a z počtu rozhodnutých káuz vyplýva, že každý sudca za uplynulý polrok pracoval na 108 percent.

Keďže ústavný súd pracoval v sledovanom období v plnom zložení - 13 sudcov v pléne a štyroch senátoch mohol podľa Macejkovej napåňať jej priority - prednostne rozhodovať o najstarších podaniach z rokov 2001 - 2005 a vyrovnať sa s volebnými sťažnosťami na decembrové komunálne voľby z roku 2006.

Pri hodnotení polročnej rozhodovacej činnosti Macejková pre objektívnosť hodnotenia vyčlenila z agendy 14.074 podaní, ktoré po 6. februári doručil ÚS sťažovateľ - a. s. Lawyer Partners, ktorý namieta nečinnosť 12 okresných súdov v podaniach s elektronickým podpisom a zatiaľ ukončili len ich registráciu.
Macejková spresnila, že ÚS od začiatku roka vybavil v pléne 17 návrhov na posúdenie ústavnosti právnych predpisov, z toho sedem nálezom. Išlo o zákony o autoškolách, štátnej správe v školstve a školskej samospráve, o sociálnom poistení, zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním, o obecnom zriadení a o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Zvýšenú pozornosť venoval ústavný súd volebným sťažnostiam viažucim sa ku komunálnym voľbám z 2. decembra 2006. Z celkového počtu 139 doručených volebných sťažností vybavili k dnešnému dňu 131 a ostáva ešte osem. Za neplatné doteraz vyhlásil ústavný súd voľby v okresnom meste Sobrance, v obciach Ložín, Limbach, Hertník, Zemiansky Vrbovok, Jezersko, Rimavská Seč a Čičava. Výsledok volieb zrušil aj v obciach Králiky a v Smižanoch. Ïalšie volebné sťažnosti ústavný súd vybavil odmietnutím, zamietnutím, odložením alebo zastavením konania.
Z vecí rozhodovaných a rozhodnutých tento rok v senátoch, v ktorých ústavný súd sťažovateľom vyhovel, Macejková spomenula okrem sťažností Lawyer Partners na postup okresných súdov aj sťažnosti Róberta Okoličányho, Alžírčana Mustaphu Labsiho proti uzneseniam Najvyššieho súdu SR a sťažnosť spoločnosti ASTER proti rozsudku krajského súdu.
Podľa predsedníčky najrozšírenejšími aj v 1. polroku 2008 boli sťažnosti na súdne prieťahy. Ústavnému súdu od začiatku roka doručili 456 (spolu s Lawyer Partners 14.531) sťažností proti neprimeranej dåžke súdneho konania. Predstavuje to 36 percent (s Lawyer Partners 94 percent) všetkých podaní doručených tento rok ústavnému súdu. Zo všetkých tohtoročných podaní sťažovatelia v 573 prípadoch (45 percent) požadovali primerané finančné zadosťučinenie. V roku 2008 ústavný súd priznal v 173 prípadoch primerané finančné zadosťučinenie vo výške 11,565.000 Sk (382.086,69 eura).
Z najstarších nevybavených podaní podaných od januára 2002 decembra 2005) ostalo z 80 vecí iba šesť plenárnych vecí. Najstaršia sa týka súladu s ústavou zákona o odpadoch a vyhlášok MŽP SR o sadbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu a o niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Z roku 2006 je nevybavených 48 podaní, z toho 16 plenárnych a 32 senátnych.
Od vzniku ústavného súdu (1. januára 1993) až do 7. júla 2008 doručili celkovo na ústavný súd 20.575 podaní (plus 14.075 od Lawyer Partners). Počas svojej doterajšej existencie ústavný súd vybavil 19.715 vecí. Nevybavených ostáva 860 vecí, okrem sťažností Lawyer Partners.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/