(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
EK predvedie SR pred ESD za štátnu pomoc pre podnik Frucona
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie     Jun 17 2008 - 23:43 GMT
(TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že predvedie Slovensko pred Európsky súdny dvor (ESD) v súvislosti s poskytnutím neoprávnenej štátnej pomoci podniku Frucona Košice.

EK v júni 2006 označila odpísanie daňového dlhu vo výške 416,5 milióna Sk daňovým úradom v Košiciach podniku Frucona, pôvodne jednému z najväčších výrobcov liehovín na Slovensku, za nezlučiteľné s európskou legislatívou o štátnej pomoci. Slovenským úradom Brusel nariadil vymôcť od Frucony uvedené finančné prostriedky.

S cieľom vykonať rozhodnutie EK sa začal súdny proces, ktorý mal donútiť príjemcu vrátiť peniaze. Príslušný súd však žalobu zamietol. Daňový úrad sa proti tomuto rozhodnutiu súdu odvolal, ale dovolacie konanie stále prebieha a môže trvať ešte nejaký čas.

Rozhodnutie EK určené členskému štátu zaväzuje všetky národné orgány príslušnej krajiny vrátane jej súdov, čo znamená, že úrady musia prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo bezodkladné a účinné uplatnenie rozhodnutia. Ani dva roky po vydaní rozhodnutia komisie však Slovensko nevymohlo vrátenie neoprávnenej a nezlučiteľnej pomoci a doteraz prijaté opatrenia neviedli k výsledku so žiadaným účinkom. EK preto dospela k záveru, že Slovensko nedodržalo jej rozhodnutie zo 7. júna 2006 a pristúpi k predvedeniu SR pred ESD.

"Komisia bude naďalej prísna k členským štátom, ktoré nevykonajú jej rozhodnutia o štátnej pomoci. Je to podstatný prvok úsilia zamedziť nespravodlivému narúšaniu hospodárskej súťaže," komentovala postup komisie komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/