(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zastupiteľstvo KSK schválilo projekt Cesta na pomoc rómskym komunitám.
@ Aktuálne -> Región     Apr 29 2008 - 09:43 GMT
Riešenie problémov rómskych komunít, postihnutých viacnásobnou marginalizáciou, je cieľom dlhodobého projektu Cesta - Centrá komunitných služieb, ktorý schválili včera poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Projekt na roky 2008 - 2013 vznikol z iniciatívy predsedu KSK Zdenka Trebuľu a účasť v ňom potvrdili memorandom aj Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj.

Podľa koordinátora projektu Dušana Šlosára zameraný bude na terénnu komunitnú prácu v mestách a obciach, kde sú marginalizované rómske komunity.
Podľa sčítania Rómov v roku 2005 sa len v Košickom kraji nachádza vyše 130.000 Rómov, čo predstavuje 17 percent z celkového počtu obyvateľstva kraja. Na jeho území je 541 rómskych komunít, ktoré nie sú integrované medzi ostaným obyvateľstvom, pričom ide o segregované a separované komunity väčšinou vidieckeho typu.
"Projekt je zameraný práve na rómske komunity, pretože musíme konštatovať, že miestne samosprávy nedokážu zvládnuť ich problémy na svojom území bez pomoci vyšších územných celkov a štátu," zdôraznil Šlosár. Spresnil, že v rámcu projektu už oslovili mestá a obce a spoluprácu prisľúbilo aj 80 organizácií z tretieho sektora. Rátajú aj s účasťou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ministerstvami a ďalšími inštitúciami.
Projekt si v prvých troch rokoch vyžiada náklady približne 60 miliónov Sk (1,85 milióna eur), ktoré chcú získať z eurofondov. V dotknutých mestách vzniknú komunitné centrá s tromi pracovníkmi, ktorí budú pripravovať a realizovať čiastkové projekty.
K špecifickým cieľom programu patrí zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
Aktivisti budú okrem iného pôsobiť na členov komunity, aby získali či obnovili svoje pracovné návyky, aby využívali sociálne dávky a príspevky na zákonný účel, na zlepšovanie dochádzky detí do školy, predchádzanie krízových situácií v rodinách a podobne.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/