(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
O sociálne štipendium na štúdium v zahraničí treba požiadať do 11. apríla.
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 08 2008 - 17:03 GMT
O sociálne štipendium na jednoročné štúdium na vybraných stredných školách v zahraničí možno požiadať Úrad KSK do 11. apríla.

"Košický samosprávny kraj (KSK) začiatkom marca zverejnil výzvu vlády SR, ktorá ponúka túto možnosť pre žiakov 3. ročníka stredných škôl, 3. alebo 4. ročníka päťročných bilingválnych škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií alebo 5. ročníka šesťročných gymnázií. Študenti môžu v školskom roku 2008/2009 študovať v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom a talianskom jazyku," informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.
O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí štátni občania s priemerným prospechom predchádzajúceho štúdia na strednej škole do 2,0 a ovládajúci vybraný jazyk na úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). "Keďže ide o sociálne štipendium, uprednostňovaní budú žiaci zo sociálne slabých rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kritériá stanovilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva," dodala Bobriková.
K žiadosti, ktorú treba adresovať na Odbor školstva KSK, treba doložiť odporúčanie triedneho učiteľa a súhlas riaditeľa školy, notárom overené čestné vyhlásenie rodičov o súhlase so štúdiom dieťaťa v zahraničí, potvrdenie o čistom príjme rodičov za predchádzajúci rok a fotografiu uchádzača.
Sociálne štipendium zahàňa náklady spojené so štúdiom – ubytovanie, stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, raz ročne cestovné z bydliska na Slovensku do miesta školy v zahraničí, poistné a vreckové.

zdroj: TASR


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/