(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Češi zarábajú o 21 percent viac ako Slováci, Maďari len o 2 percentá viac.
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie     Apr 08 2008 - 14:29 GMT
Priemerné mesačné platy v Českej republike sú vo výške 27 900 korún, čo je o 21 percent viac ako na Slovensku. Úroveň platov v Maďarsku a na Slovensku je porovnateľná, rozdiel tvoria 2 percentá, čo predstavuje 500 korún. Tieto a ďalšie zaujímavé zistenia prinášajú výsledky kontinuálnych prieskumov platov Merces.sk, Merces.cz a Merces.hu, do ktorých sa doteraz zapojilo viac ako 270 000 respondentov z troch krajín. Títo používatelia štatisticky kopírujú vo všetkých troch krajinách zloženie internetovej populácie.

Na Slovensku sú regionálne rozdiely v platoch až 60 percent.

Priemerný mesačný plat na Slovensku je podľa prieskumu platov Merces.sk vo výške 23 000 korún. V Bratislavskom kraji je jeho úroveň vo výške 28 700 Sk, čo prekračuje celoslovenský priemer o 25 percent. Naopak, najnižší priemerný plat bol zaznamenaný v Prešovskom kraji na úrovni 18 000 Sk, čo je o 22 percent menej ako celoslovenský priemer. Z platového prieskumu Merces.sk vyplýva, že v Bratislavskom kraji sa zarába o 10 700 korún viac ako v Prešovskom kraji, čo predstavuje rozdiel 60 percent. K regiónom s najnižšími platmi na Slovensku patria aj Žilinský, Nitriansky a Banskobystrický kraj, kde priemerný plat nepresahuje 20 000 korún.

Karlovarský kraj, napriek najnižším priemerným platom, je len 13 percent pod celoštátnym priemerom.

V Českej republike je podľa prieskumu Merces.cz priemerný mesačný plat vo výške 27 900 slovenských korún. Túto platovú úroveň presahujú len kraj Praha a Stredočeský kraj. Najvýraznejší rozdiel je v Prahe, kde sú platy vyššie o 29 percent oproti celoštátnemu priemeru a dosahujú výšku 36 100 korún. V Stredočeskom kraji sú platy vyššie o 7 percent a sú na úrovni 29 900 korún. Najhoršie plateným krajom je Karlovarský, kde priemerné mesačné platy dosahujú 24 200 korún a sú 13 percent pod celoštátnym priemerom. Rozdiel medzi najlepšie a najhoršie plateným krajom tak predstavuje 11 900 korún.

Úroveň platov na Slovensku a v Maďarsku je takmer rovnaká.

Na základe výsledkov z prieskumu platov Merces.hu nastala obdobná situácia aj pri porovnaní platov v Maďarsku. Celoštátny platový priemer vo výške 23 500 korún prekročili len regióny pri hlavnom meste - župa Budapešť a Rábsko-mošonsko-šopronská župa. Potvrdil sa aj očakávaný výrazný rozdiel medzi platmi v župe Budapešť a celoštátnym priemerom, ktorý predstavuje 23 percent a je vo výške 29 000 korún. Najnižší priemerný plat bol zaznamenaný v Bekéšskej župe, ktorý je 25 percent pod celoštátnym priemerom a jeho výška je 17 800 korún. Rozdiel medzi najlepšie a najhoršie plateným regiónom tvorí viac ako 60 percent a predstavuje 11 200 korún.

Zdroj.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/