(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
MVRR: Dôchodcom odpustí nesplatenú časti pôžičky z titulu povodne na východe SR.
@ Aktuálne -> Región     Apr 07 2008 - 15:38 GMT
Rezort výstavby navrhuje odpustiť dôchodcom Prešovského a Košického kraja celý zostatok nesplatenej časti pôžičky z titulu povodne, ktorá ich postihla v lete roku 1998. Ústretovosť je aj k občanom v produktívnom veku, ak už časť pôžičky čerpanej na bytové účely splatili a sú ochotní jej zvyšnú sumu jednorazovo vyplatiť.

Vyplýva to z návrhu riešenia splácania pôžičiek poskytnutých na odstránenie následkov povodne v Prešovskom a Košickom kraji 20. júla roku 1998 v rámci Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998. Program dotovaný štátom zastrešuje rezort výstavby. Materiál s účinnosťou od 1. júna tohto roka predkladateľ predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Vypracovanie materiálu vyplynulo zo skutočnosti, že občania, ktorým bola pôžička poskytnutá, patria do sociálne slabšej skupiny. Vzhľadom na ich vek, vzrastajúce náklady na energie a obmedzený rodinný rozpočet je pre nich splácanie pôžičiek problematické. Aj sledovanie splácania pôžičiek ministerstvom na účte, ktorý vedie Štátna pokladnica, je náročné na čas a s tým súvisiace činnosti.

Okrem odpustenia zostávajúcej časti pôžičky občanom v dôchodkovom veku predkladateľ pomôže aj ďalším dotknutým osobám. V snahe riešiť sociálnu situáciu týkajúcu sa oblasti bývania týchto občanov rezort výstavby navrhuje pre občanov v produktívnom veku finančné úľavy, ak nesplatenú sumu vyplatia jednorazovo. Ide o osoby, ktoré už splatili viac ako 80 % sumy, vtedy sa im zníži nesplatená časť pôžičky o 50 %. Ak osoby postihnuté povodňou splatili menej ako 80 % pôžičky, nesplatená suma sa im zredukuje iba o 30 %.

V prípade, že dotknuté osoby tieto podmienky nebudú akceptovať, budú splácať pôžičku podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí pôžičky.

zdroj: TASR


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/