(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Záujem o absolventov VŠ je rôzny – dominujú informatici.
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 26 2008 - 15:23 GMT
Najväčší záujem je o absolventov technicky orientovaných vysokých škôl. Vyplýva to z výsledkov analýzy záujmu podnikateľského prostredia o absolventov vysokých škôl, ktorú realizovala spoločnosť Profesia. Štúdia sa sústredila na analýzu záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl z rokov 2005 až 2007. Údaje boli získané na základe záujmu zamestnávateľov o viac ako 34 000 životopisov absolventov vysokých škôl v rokoch 2005 až 2007 zaradených do databázy životopisov na portáli Profesia.sk.

Medzi vysokými školami vedie Ekonomická univerzita

Najväčší záujem prejavili zamestnávatelia o absolventov Ekonomickej univerzity. Na ďalších priečkach sa umiestnili Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prekvapením je umiestnenie relatívne mladej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 4. mieste, čo môže svedčiť o atraktivite moderných študijných odborov. Nečakané je aj umiestnenie Univerzity Komenského až na ôsmom mieste, ktoré je spôsobené najmä väčším počtom absolventov z humanitne orientovaných fakúlt, ktoré sa v záujme zamestnávateľov ocitajú na nižších priečkach.

Fakultám dominujú informatici

Na prvých šiestich priečkach hodnotenia fakúlt sa umiestnili len fakulty zamerané na informatiku na čele s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity nasledovanou dvoma informatickými fakultami Slovenskej technickej univerzity. Okrem nich sa do prvej desiatky dostali len Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Fakulta ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity a prvú desiatku uzatvárajúca Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity. Prekvapujúce umiestnenie Fakulty ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity na 9. mieste je pravdepodobne ovplyvnené najmä legislatívnymi požiadavkami kladenými na zdravotnícky personál.

Súkromné vysoké školy efektívnejšie reagujú na potreby trhu

Z porovnania záujmu zamestnávateľov o absolventov podľa zriaďovateľov vysokých škôl vyplýva, že záujem o absolventov súkromných vysokých škôl je vyšší ako záujem o absolventov verejných a štátnych vysokých škôl. Ovplyvňuje to hlavne fakt, že súkromné vysoké školy sa zameriavajú na trhom žiadané odbory, ktoré absolvujú hlavne študenti študujúci popri zamestnaní. Ešte atraktívnejší sú absolventi vysokých škôl v zahraničí, kde zvyčajne odchádzajú študovať najlepší študenti, ktorí si navyše okrem odborných znalostí prinášajú aj vynikajúcu znalosť cudzieho jazyka.

zdroj: Profesia.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/