(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Projekt UNDP prispel v KSK k rozvoju elektronických verejných služieb
@ Aktuálne -> Región     Jan 31 2008 - 14:56 GMT
(TASR) - Zo siedmich miest Košického samosprávneho kraja (KSK) už môžu ich obyvatelia z takzvaných kontaktných bodov komunikovať on-line s regionálnou samosprávou. Umožnil to spoločný pilotný projekt KSK a Rozvojového programu OSN (UNDP) Podpora miestnych partnerstiev v Košickom kraji, ktorý vyhodnotili dnes na medzinárodnej konferencii v Košiciach.

Ako uviedla pre TASR manažérka projektu Nataša Matulayová, hmatateľným výstupom projektu pre občanov bolo vytypovanie prvých štyroch pilotných elektronických služieb. Tie sú zamerané napríklad na vyhľadávanie kontaktných informácií v rámci Úradu KSK, elektronické služby poskytujú ďalej interaktívny informačný servis a umožňujú prístup k lokálnej legislatíve či k sprievodcovi prijímacím procesom na stredné školy. "Tieto služby sú prístupné v rámci siete prístupových bodov, teritoriálne pokrývajúcich Košický kraj, napríklad v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch, Košiciach a Michalovciach na internetovej stránke www. egov.vucke.sk", dodala Matulayová.
Imrich Fölöp z KSK spresnil, že projekt trval od júna do decembra minulého roka, pričom na vývoj softvéru získali z UNDP 100 000 USD. Elektronické verejné služby bude KSK ďalej rozširovať tak, aby občania mohli aj prostredníctvom informačných technológií komunikovať s poslancami Zastupiteľstva KSK a čítať materiály, predkladané do zastupiteľstva. Pripomenul, že KSK bol už v minulom volebnom období regionálnej samosprávy priekopníkom v tejto oblasti, keď ako prvý vyskúšal elektronickú štátnu pokladnicu, či pilotným projektom elektronického hlasovanie E-Vote. V regióne sú dobré podmienky na rozvoj verejných elektronických služieb aj vytvorením združenia IT Valley, ktoré vzniklo z požiadavky podnikateľského sektora a KSK k nemu pristúpil.
"Predpokladáme okrem iného, že sa nám podarí napojiť aj všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do tejto siete a budeme mať prostredníctvom takzvaného intranetu prehľad o ich ekonomike a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami", uviedol Fölöp. Podľa neho budú teraz v KSK kontaktné miesta ďalej rozširovať a budovať databázu služieb pre ich užívateľov.
"Naším projektom chceme poskytnúť príklad ostatným regiónom, ktoré by mohli KSK nasledovať", pripomenula zástupkyňa riaditeľa Regionálneho centra UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov Nato Alhazišvili.
Denisa Žiláková z Ministerstva financií SR informovala, že financovať takéto projekty v samosprávach umožňuje aj Operačný program Informačná spoločnosť v jednej z jeho troch prioritných osí - penetrácia internetu.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/