(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Od januára platia v KSK nové ceny v prímestsklej doprave.
@ Aktuálne -> Doprava     Jan 23 2008 - 16:44 GMT
(TASR) - Od začiatku roka platí v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nový cenový výmer v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave do 100 kilometrov. Ako informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková, za jednosmerné cestovné lístky cestujúci zaplatia v priemere viac o 15 %.

Výrazne menšie zvýšenie cien, v priemere o 3,5 %, sa týka cestujúcich platiacich v autobusoch čipovou kartou. Zámerom je motivovať ľudí, aby v čo najväčšom počte platili bez hotovosti elektronickou formou. Prispeje to ku komfortnejšiemu cestovaniu najmä po prechode na euro, aby vodičov prímestských autobusov zbytočne nezdržiavala manipulácia s veľkým počtom drobných mincí.
Cestovné sa zvýšilo najmä na kratších trasách - napríklad pri jazde do 4 kilometrov zaplatí verejnosť za jednosmerný obyčajný lístok namiesto doterajších 9 Sk 12 Sk, no pri platbe čipovou kartou to bude 10 Sk. Za dopravu od 18 do 20 km to bude namiesto 25 Sk po novom 32 Sk, pri platbe čipovou kartou 26 Sk. Za dopravu od 41 do 45 km to bude namiesto 58 Sk 63 Sk, no ak cestujúci použije elektronickú peňaženku v podobe čipovej karty, zaplatí 56 Sk. Nižšie ceny v porovnaní s pôvodným cenníkom sú pri obyčajnom cestovnom, a to pri doprave nad 36 kilometrov v prípade, ak cestujúci bude platiť čipovou kartou.
Bobriková ďalej uviedla, že od 1. januára 2008 zrušili v KSK mesačné a týždenné žiacke a študentské lístky v spojoch SAD. Namiesto nich môže mládež používať čipovú kartu, vďaka ktorej k 50-% zľave z obyčajného jednosmerného cestovného školáci získajú ďalšiu v priemere 5-% zľavu za používanie čipovej karty.
Dobrou správou pre seniorov nad 70 rokov je, že za cestu do 50 km zaplatia 5 Sk a rovnakú sumu za každých ďalších začatých 50 km.
Cestujúci, ktorí sa rozhodnú prejsť z hotovostnej platby na elektronickú, nemusia absolvovať zložitú vybavovaciu tortúru. Stačí ak u vodiča autobusu SAD vyplnia žiadanku a na nasledujúci deň si u neho vyzdvihnú čipovú kartu. Po prejazdení kreditu si ho bude možné do čipovej karty doplniť priamo u vodiča.
KSK podľa Bobrikovej upravil cenník prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy na podnet dopravcov. Zvýšenie cien bolo reakciou na zdražovanie pohonných látok a potrebu obnovy vozového parku. Od cenníka sa odvíja výška platby samosprávneho kraja za dopravu vo verejnom záujme. V roku 2005 KSK na tento účel uhradil zo svojho rozpočtu okolo 180 miliónov Sk a v roku 2006 už 240 miliónov Sk. Na prímestskú autobusovú dopravu mal kraj vlani troch zmluvných partnerov s dopravnými licenciami na vykonávanie prímestskej dopravy (Eurobus - Košická dopravná spoločnosť, a.s., SAD Michalovce, a.s., a Dopravný podnik mesta Košice, a.s.). Ïalší dopravcovia mali udelené dopravné licencie na vykonávanie diaľkovej dopravy.
Hovorkyňa ďalej upozornila, že samosprávne kraje neobjednávajú dopravu. Uzatvárajú s dopravcami zmluvu a uhrádzajú straty a ich kompetenciou je zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia. Ak niektorý spoj nemá opodstatnenie, je ekonomicky nerentabilný, nemôže si dopravca nárokovať dotácie. Dotácia môže byť poskytnutá len vtedy, ak je to vo verejnom záujme.
V prípade spojov, ktoré v KSK zrušili, ide väčšinou o také, ktoré dokázateľne nemajú opodstatnenie. Cestuje nimi len minimálne množstvo ľudí. Ak však napriek tomu obec považuje autobusový spoj za nevyhnutný, samospráva priamo uzavrie zmluvu s dopravcom. Súhlasí s tým, že bude vykrývať časť straty. Zvyšná časť straty je tak pre dopravcu prijateľná. Vo výkazoch dopravcov sú takéto príjmy zahrnuté ako tržby od verejnosti – výnosy. KSK zatiaľ nemá na rok 2008 podpísanú zmluvu o uhrádzaní strát vo verejnom záujme s dopravcami. Vlani ju podpísal až koncom roka, pretože miera zisku, ktorú dopravcovia požadovali, bola pre KSK neprijateľná. Podpisu dohody preto predchádzali rozsiahle rokovania. "V tomto roku predpokladáme skorší podpis zmluvy. Na jej podmienkach sa momentálne pracuje", dodala Bobriková.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/