(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
UNDP pomáha na východe SR rozširovať verejné elektronické služby.
@ Aktuálne -> Región     Dec 12 2007 - 09:49 GMT
(TASR) - S rozpočtom 100 000 USD, v prepočte asi 2,26 milióna SKK, realizoval v 2. tohtoročnom polroku Rozvojový program OSN UNDP (United Nations Development Programm) v partnerskej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) v poradí už druhý spoločný projekt, zameraný na rozvoj služieb v oblasti elektronickej komunikácie a prepojenia verejných databáz.

Cieľom je vytvoriť podmienky na prístup obyvateľov kraja k službám regionálnej samosprávy prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, informovala manažérka Regionálneho centra UNDP Izabela Nagyová.
V rámci projektu vznikla sieť 7 prístupových bodov v Krompachoch, Plešivci, Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci a Košiciach. V Plešivci zriadili prístup v miestnom technologickom inkubátore, v ďalších mestách na to využili školy alebo knižnice.
Cez tieto miesta sa predstavitelia partnerstiev, občania a organizácie v regióne budú môcť dostať k informáciám z prostredia regionálnej samosprávy, napríklad o nových výzvach na granty, umiestňovaní na stredné školy, do domovov sociálnych služieb, o vyťaženosti dopravných liniek a podobne. Zároveň bude cez tieto miesta možné vyhľadávanie v regionálnej databáze, napríklad databáze projektov, ako aj predkladanie podnetov vo vzťahu k regionálnej samospráve. Súčasťou projektu budú aj informačné a vzdelávacie aktivity zamerané na miestne partnerstvá, miestnu samosprávu a predstaviteľov znevýhodnených sociálnych skupín.
"Účasťou na projekte sledujeme vyššiu úroveň služieb poskytnutých občanovi, rýchlejšie vybavenie korešpondujúcej administratívy, zníženie počtu návštev a skrátenie času stráveného na úrade," povedal podpredseda KSK Ján Szöllös.
Elektronické služby sú prístupné prostredníctvom internetovej aplikácie. Prístupové body sú určené najmä tým užívateľom, ktorí nemajú iné možnosti prístupu k internetu. Projekt je doplnením k projektu Budovanie kapacít pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji (projekt na miestne partnerstvá), ktorý sa realizuje v spolupráci oboch partnerov od apríla tohto roka.
UNDP pomáha v regióne východného Slovenska a severovýchodného Maďarska už dlhodobejšie. Po viacerých projektoch v mikroregiónoch Košického kraja (dolný Zemplín, Slovenský Kras, Spiš) začal od roku 2005 realizovať projekt v maďarskom regióne Cserehát, ktorý leží južne od slovensko-maďarskej hranice. V krátkom čase sa pripravuje realizácia projektu v regióne Laborec - Uh zameraného na ochranu biodiverzity a podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/