(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Rozvoj zaostalejších mikroregiónov KSK podporí UNDP.
@ Aktuálne -> Región     Dec 05 2007 - 08:46 GMT
(TASR) - Rozvoj v zaostalejších mikroregiónoch Košického samosprávneho kraja (KSK) Duša, Domica, Hnilec, Rudohorie, Údolie Bodvy a Dobšiná podporí rozvojový program OSN - United Nations Development Programme (UNDP) v spolupráci s KSK sumou viac ako 7 700 000 korún. Prostriedky poslúžia na aktivizáciu miestnych komunít a tvorbu partnerstiev.

"Vzniknuté partnerstvá sa transformujú do formalizovaných štruktúr – miestnych akčných skupín, ktoré sa budú môcť uchádzať o finančné zdroje z programov EÚ. V každom z vybraných mikroregiónov bude pôsobiť regionálny poradca – animátor, ktorý bude v bezprostrednom kontakte s miestnou komunitou a bude sa spolupodieľať na všetkých aktivitách realizovaných na miestnej úrovni. Animátori budú v konakte s metodickými expertmi a projektovou kanceláriou, ktorá bola vytvorená v Košiciach," povedala Izabela Nagyová z UNDP.
Výber mikroregiónov sa uskutočnil na základe analýzy 64 mikroregiónov, rozhodujúcim kritériom bola garancia trvalo udržateľného rozvoja a dlhodobá spolupráca miestnych subjektov.
Projekt Budovanie kapacít pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji sa začal v marci 2007 a potrvá do októbra 2009. UNDP zároveň podporí v rámci projektu Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine tvorbu ďalšej miestnej akčnej skupiny zastrešujúcej tri mikroregióny. "Tieto budú mať možnosť uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov z osi LEADER, zároveň však ich činnosť bude zameraná na čerpanie peňazí zo všetkých dostupných zdrojov z programov EÚ pre daný mikroregión," doplnila Nagyová.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/