(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Akadémia vzdelávania si pripomína 55. výročie svojho vzniku.
@ Aktuálne -> Školstvo     Nov 26 2007 - 14:00 GMT
(TASR) - Najväčšia a najstaršia slovenská inštitúcia vzdelávania dospelých Akadémia vzdelávania (AV) si v tomto roku pripomína 55. výročie vzniku predchodkyne - Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov.

"Akadémia vzdelávania si udržala pozíciu najväčšej inštitúcie celoživotného vzdelávania aj vďaka tomu, že vo všetkých fázach prípravy a realizácie svojich aktivít kladie dôraz na kvalitu a individuálny prístup vo vzdelávaní. Široké portfólio vzdelávacích produktov je podporené priebežne inovovanou metodikou reflektujúcou aktuálne potreby klientov, širokou bázou profesionálnych lektorov a certifikátmi Ministerstva školstva (MŠ) SR, ECDL a TELC," uviedla riaditeľka košickej pobočky Akadémie vzdelávania Oľga Ivančová.
"Košická pobočka je špecifická možno tým, že viac ako ostatné participuje na európskych projektoch určených na vzdelávanie. V minulom roku sme s Košickým samosprávnym krajom spolupracovali pri príprave vzdelávacieho projektu POKER," dodala Ivančová, ktorá za najviac limitujúcu pre rozvoj vzdelávania považuje otázku finančných zdrojov. Akadémia vzdelávania je mimovládna organizácia a na svoju činnosť využíva viaczdrojové financovanie od samoplatiteľov kurzov cez úrady práce až po financie z Európskej únie. "Istým riešením by mohlo byť prispievanie silných ekonomických subjektov v kraji na celoživotné vzdelávanie v danom regióne," zdôraznila.
Do súčasnej ponuky Akadémie vzdelávania v Košiciach patria jazykové kurzy, manažérske vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti informačných technológií, legislatívne semináre, rekvalifikačné kurzy akreditované MŠ SR a odborné vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ročne ukončí vzdelávanie v košickej AV okolo 2000 absolventov. Na Slovensku je k dispozícii 40 pobočiek AV, ktoré ročne vyškolia okolo 80-tisíc záujemcov o celoživotné vzdelávanie.
V Košiciach si AV výročie pripomenieme 27. novembra o 14.00 h v Ges klube na ulici Laca Novomeského.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/