(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Spoločenská zodpovednosť firiem je v SR stále málo známym pojmom.
@ Aktuálne -> Región     Oct 18 2007 - 09:09 GMT
(TASR) – Zmapovanie pozitívnych i negatívnych príkladov, vytvorenie indikátorov uplatňovania aktivít spoločenskej zodpovednosti firiem ako aj význam zapájania sa malých podnikov vo východoslovenskom regióne a systematizácia univerzitného vzdelávania v tejto oblasti - na týchto odporúčaniach sa zhodli včera, počas diskusie o výsledkoch východiskového výskumu spoločenskej zodpovednosti firiem (Corporate Social Responsibility – CSR) na Slovensku, predstavitelia miestnej, mimovládnej, vládnej, podnikovej sféry, akademickej pôdy a médií v Košiciach.

Podľa záverov východiskového prieskumu na Slovensku sa CSR vníma ako filantropia a charita. Najlepšie stratégie v oblasti CSR majú vytvorené dcérske spoločnosti nadnárodných koncernov. Malé firmy a štátne podniky obvykle nemajú žiadne. Nedostatkom informácií o CSR trpia odborové organizácie a štátne orgány. Miera vnímania pojmu CSR je zapríčinená najmä nízkou vzdelanostnou úrovňou v tejto oblasti. Podiel na tom majú do istej miery vzdelávacie inštitúcie, ktoré by mali pripravovať budúcich zamestnancov na prácu v oblasti CSR. Významnú úlohu vo vzdelávacom procese však zohrávajú neziskové organizácie, ktoré vnášajú do vzdelávacej situácie svetlo.
Prieskum sa zameral na 6 základných dimenzií uplatňovania CSR aktivít vo firmách. Prostredníctvom hĺbkových rozhovorov so zástupcami podnikovej sféry, akademických a štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii, médií a združení sa skúmala stratégia firmy v oblasti CSR, ďalej zapojenie aktérov, spravovanie, manažment CSR aktivít, verejná prezentácia a externý audit CSR aktivít podnikov. Z výsledkov vyplynulo, že mnohé spoločnosti pomerne dobre rozpracovali svoje CSR aktivity, ale chýba im formalizovaná stratégia. K tým, ktoré ju majú, dokonca aj v písomnom dokumente, patria len dcérske podniky nadnárodných koncernov. Niektoré firmy síce uskutočňujú činnosti, ktoré možno označiť ako spoločensky zodpovedné, avšak ony samy ich za také nepovažujú. Vysoké percento firiem, najmä malých a stredných podnikov, si zamieňa pojem CSR s asignáciou 2-% dane.
Výskum je súčasťou medzinárodnej štúdie o CSR, ktorá sa uskutočnila v 8 členských a kandidátskych krajinách Európskej únie (Bulharsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Chorvátsko, Macedónsko a Turecko). Ide o prvú časť regionálneho projektu, ktorý realizuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme - UNDP) s finančnou podporou Európskej komisie. Do projektu sa okrem 8 štátov strednej a východnej Európy zapojili aj firmy zo Španielska, z Veľkej Británie a Nemecka. Ich úlohou je ponúknuť úspešné príklady zodpovedných podnikov, nabádajúcich vo sfére biznisu na zodpovedné podnikanie a zdokonalenie súťaživosti.
TASR o tom informovala PR manažérka Regionálneho centra Rozvojového programu OSN (UNDP) Izabela Nagyová.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/