(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mestské lesy Košice si pripomenú lesnícky deň Pro Silva 2007.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Sep 18 2007 - 04:02 GMT
(TASR) - Mestské lesy Košice predvedú počas dnešného slovenského dňa Pro Silva 2007 na území Lesnej správy v Čermeli ukážky zo svojej činnosti. Situované budú do bukovo-dubových lesov 3. lesného vegetačného stupňa a zamerané na postupnú premenu podrastového hospodárstva na výberkové a účelové hospodárske spôsoby, podporu prirodzenej obnovy s dôrazom na jedľu a dub.

Na lesníckom dni, ktorý sa koná pod záštitou primátora Košíc Františka Knapíka a za odbornej garancie vedúceho katedry Pestovanie lesa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Milana Sanigu, predpokladá sa účasť asi 50 zástupcov neštátneho sektora a 40 účastníkov z Lesov SR, š.p., Banská Bystrica.
Európska organizácia Pro Silva propaguje zásady prírode blízkeho hospodárenia cez lesníkov a vlastníkov lesa vo forme zodpovednosti za zachovanie lesov a s cieľom minimalizovania ekologických a ekonomických rizík.
Mestské lesy Košice, a.s., sa po prvý raz pripojili k myšlienkam prírode blízkeho lesného hospodárstva Pro Silva v roku 2000. Realizácia týchto zásad pri obnove porastov má kladný dopad nielen na lesné spoločenstvá, ale zároveň je dobrou obhajobou odbornej práce lesného personálu.
Mestské lesy Košice, a.s., obhospodarujú lesný majetok mesta na výmere 19 432 ha severozápadne od Košíc. Spoločnosť ročne vyťaží okolo 84 000 m3 drevnej hmoty. Viac ako tretina mestských lesov patrí do chráneného územia európskeho významu Stredné Pohornádie v rámci sústavy NATURA 2000. Po schválení Chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy ochrana pokryje takmer celé územie.
TASR informovala hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Jana Geročová.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/