(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na východnom Slovensku začnú likvidovať nebezpečné PCB.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Sep 17 2007 - 08:58 GMT
(TASR) - Slovensko začne koncom budúceho roka likvidovať v Chemku Strážske nebezpečné polychlórované bifenyly (PCB) nespaľovacou technológiou prostredníctvom chemickej deštrukčnej jednotky.
Umožní to projekt, ktorý s podporou OSN a jej organizácie pre rozvoj UNIDO zrealizovalo bratislavské Ekotoxikologické centrum.

Ako informoval dnes na tlačovej konferencii organizácie Greenpeace Slovensko v Košiciach manažér projektu Martin Murín, s projektom začali pred šiestimi rokmi na podnet mimovládnych organizácií. Slovensko do neho vstúpilo ako prvé v rámci takzvaného Štokholmského dohovoru. Výstupom je grant na nákup technického zariadenia na deštrukciu PCB s kapacitou 1000 ton ročne. UNIDO už realizovalo tender na obstarávanie zariadenia a v súčasnosti sa rokuje o kontrakte s víťazom tendra. Investičné náklady na deštrukčnú jednotku sú štyri milióny USD a celkovo sa bude musieť zlikvidovať v Chemku Strážske v okrese Michalovce 4000 až 6000 ton PCB, dodal Murín.
Podľa profesora Tomáša Trnovca z bratislavskej Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá na východnom Slovensku realizovala v spolupráci s endokrinológmi, zdravotníkmi a samosprávou niekoľkoročný rozsiahly výskum dopadu PCB na zdravie ľudí, patrí Slovensko medzi ekologicky najzaťaženejšie štáty sveta, čo sa týka PCB. Plošne sa to dotýka približne 250 000 ľudí. Výsledky monitoringu sú podľa Trnovca alarmujúce a dokázali jednoznačne vzťah medzi zamorenosťou životného prostredia PCB a poruchami imunitného systému, výskytom cukrovky, ochorení štítnej žľazy, vývojových porúch u detí, vrátane ich rozumových schopností, sluchu či chrupu. Výskumy potvrdili aj dopad na kvalitu mužských spermií.
Koordinátorka toxikologickej kampane Greenpeace Slovensko Kateřina Věntusová informovala, že výroba PCB látok sa na území Slovenskej republiky realizovala v rokoch 1959-1984 v podniku Chemko Strážske a priemyselná činnosť zanechala po sebe dedičstvo nielen v podobe tisícok ton toxického odpadu v areáli závodu, ale aj rozsiahle zamorenie regiónu. Najviac sa to týka odpadového kanálu rieky Laborec a vodnej nádrže Zemplínska šírava. Na Slovensku sa PCB látky vyrábali približne 25 rokov a počas výroby i 23 rokov, ktoré uplynuli od jej ukončenia, sa tieto nebezpečné chemikálie rozšírili na územie celého východoslovenského regiónu.
Podľa Greenpeace je problém PCB na východnom Slovensku mimoriadny komplikovaný. Ochranári apelujú na vládu a ministerstvo životného prostredia a v tejto súvislosti podporujú a presadzujú prijatie zákona o environmentálnych záťažiach, realizáciu projektu nespaľovacej technológie na likvidáciu PCB a pokračovanie monitoringu zdravotného stavu obyvateľstva, dodala Věntuchová.
PCB sú olejovité kvapaliny, ktoré sa môžu vyskytovať až v 209 rôznych kombináciách zlúčenín. V minulosti sa používali na náplne do transformátorov, kondenzátorov, ako hydraulické kvapaliny, prísady do farieb a podobne. Sú silne bioakumulatívne, čo znamená, že sa hromadia v živých organizmoch. Patria medzi 12 nebezpečných chemických látok, ktoré majú byť podľa Štokholmského dohovoru eliminované. Na Slovensku už ich výrobu zakázali.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/