(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Premiéra neziskového trhoviska v Košiciach.
@ Aktuálne -> Región     Jul 31 2007 - 09:50 GMT
Na Hlavnej ulici v Košiciach sa 21. septembra 2007 uskutoční druhý ročník celoslovenského podujatia IDEAXCHANGE – trhovisko neziskových organizácií. Košice však budú hostiť IDEAXCHANGE po prvý raz. Program zastrešuje nadácia Pontis a hlavným zámerom je podpora mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v oblasti demokratizácie a ľudských práv, ochrany životného prostredia, rozvoja kultúry a športu (so zameraním najmä na osoby so zdravotným postihnutím), prevádzkujú chránenú dielňu, pracujú s mládežou a venujú sa starostlivosti o zdravie.

Cieľom IDEAXCHANGE je vytvoriť priestor pre rozvíjanie dlhodobých partnerstiev medzi MVO a subjektmi ziskového sektora, umožniť MVO získať nové kontakty, skúsenosti a motiváciu pre svoju činnosť.

V rámci programu získa 10 vybraných MVO príležitosť prezentovať svoje poslanie, aktivity a činnosti širokej verejnosti. Tieto MVO budú môcť zverejniť svoj profil a projekt na stránke www.ideaxchan­ge.sk. Na produkciu komunikačných materiálov a prezentačných tlačovín im bude poskytnutý grant vo výške 10000 Sk.

Prihlášku na IDEAXCHANGE môže predložiť každá MVO so sídlom na Slovensku, ak je zaregistrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond účelové zariadenie cirkvi alebo medzinárodná medzivládna organizácia. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Záujemcovia musia vyplniť formulár uverejnený na stránke www.cultureshock.sk a odoslať ho na e-mailovú adresu germanova@cultureshock.sk. Termín podania prihlášky je 6.8. 2007 do 24:00 hod. Výsledky výberového konania budú zverejnené 15.8.2007. Viac informácií www.cultureshock.sk alebo www.nadaciapontis.sk.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/