(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Stanovisko k petícii ochranárskych organizácií proti Priemyselnému plánu KOSIT-u.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jul 09 2007 - 03:18 GMT
Spoločnosť KOSIT sa ohradzuje proti povrchnému a neodbornému interpretovaniu údajov z jej priemyselného plánu, ktoré prezentujú ochranárske organizácie. Títo ľudia konajú bez zodpovednosti k budúcemu rozvoju Košíc.

-Kapacita spaľovne v prvej etape Priemyselného plánu rešpektuje pôvodnú projektovanú kapacitu spaľovne a uvažuje iba s rekonštrukciou dnes odstaveného kotla. Nový kotol navrhovaný v horizonte ďalších cca 7 rokov nahradí jeden zo starých kotlov a je až vďalšej etape plánu. Zostávajúci starý kotol bude slúžiť na vykrývanie potrieb prevádzky z hľadiska bezpečného chodu turbíny. Ochranári sčítavajú kapacity kotlov bez znalosti navrhovaného chodu prevádzky a súvisiacich údajov, ako je napríklad stúpajúca výhrevnosť odpadu.

- KOSIT neplánuje dovážať odpad zo zahraničia. Vzhľadom k skutočnosti, že po roku 2008 má byť na Slovensku podľa nových noriem uzavretá skoro polovica teraz prevádzkovaných skládok, predpokladáme dostatok záujmu o poskytnutie služby z obcí a miest východného Slovenska. Okrem toho každý dovoz odpadu povoľuje Ministerstvo životného prostredia a nelegálny dovoz je trestný čin, ktorý žiadna seriózna spoločnosť neurobí. KOSIT je držiteľom certifikátov kvality ISO 9000 a 14 000 a nemá potrebu kaziť si renomé krokmi vymykajúcimi sa platným zákonom na ochranu životného prostredia.

- KOSIT rozvíja triedený zber odpadov a dosahuje výborné výsledky. Množstvo odpadov na Slovensku nie je možné uplatniť na trhu s druhotnými surovinami a štát ani mesto nemá prostriedky na dotovanie stratových činností. Odpad ktorý by bol vyseparovaný a nedal by sa predať ako druhotná surovina by musel byť len skladovaný. Takáto činnosť je neekonomická a nezmyselná, ak sa z tohto odpadu dá vyrobiť lacná energia. KOSIT napĺňa uvedenú filozofiu v predkladanom priemyselnom pláne, pričom nezanedbáva ani dielčie projekty na kompostovanie a recykláciu.

- Alternatívy, ktoré ponúkajú ochranári sú neoverené idealistické vízie, ktorých uplatnenie vo veľkých mestách so sídliskovou zástavbou je nezodpovedným a drahým experimentom.

- Spaľovňu je potrebné rekonštruovať, nakoľko chýbajúca turbína spôsobuje prevádzkové problémy s letnou kumuláciou odpadu a možnými požiarmi. Nie je štandardné, aby spoločnosť trpela rozpadávajúci sa existujúci druhý kotol v prevádzke len pre to, že ochranári si neprajú jeho rekonštrukciu.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/