(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Reakcia spoločnosti KOSIT na list Spoločnosti priateľov Zeme.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jun 27 2007 - 08:52 GMT
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

rozhodli sme sa reagovať na otvorený list ochranárskych organizácii zo dňa 21.6.2007. Dôvodom našej reakcie je smutný pocit dehonestácie našej práce a neschopnosť ochranárskych organizácii civilizovane komunikovať a nie iba vyvolávať škandály cez média. Ani jedna z podpísaných organizácii si nedala námahu, aby materiál, ktorý sa im nejako dostal do rúk konzultovali s jeho tvorcami a nechali si ich odborne vyargumentovať. Dostali ste stanovisko od ľudí, ktorí nikdy neriadili žiadnu odpadársku prevádzku, nemajú odbornú spôsobilosť v tejto oblasti a nikdy neniesli žiadnu zodpovednosť.
V skrátenej verzii Vám predkladáme pripomienky k jednotlivým bodom ich listu:

1. KOSIT a.s. v prípade hlasovania nechce od samosprávy mesta (ako od spoločníka) 398 miliónov korún. Túto hodnotu má prvá etapa priemyselného plánu a mesto sa má v tejto etape podieľať na budovaní turbíny v hodnote cca 12 miliónov korún. Táto investícia je jednoznačným zhodnotením nielen vložených prostriedkov, ale aj majetku ktorý mesto v KOSIT a.s. spoluvlastní.
Projekt vôbec nepredpokladá dovoz odpadov zo zahraničia a ohradzujeme sa voči tomu, aby niekto spájal našu spoločnosť s nelegálnymi dovozmi odpadov do krajiny. Investícia sa zaplatí z predaja elektrickej energie a nie z „obrovskej masy dovezeného odpadu naviac “, stačí dobre prečítať obchodnú časť Priemyselného plánu podniku.

2. Spaľovňa bola postavená ako zariadenie na 2 x 80.000 ton odpadu ročne. Priemyselný plán predpokladá paralelný chod obidvoch kotlov nie len s využitím komunálneho odpadu. Pre K2, po rekonštrukcií, je plánované využitie biomasy. Aj kotol K1 je v súčasnosti prevádzkovaný s využitím 49% biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu (rovnako ako v Bratislave). Kotol K3 je v priemyselnom pláne uvádzaný ako alternatíva pri odstavení kotla K1.
Pripomienky týkajúce sa separovaného zberu považujeme za tendenčné. Napríklad aj Recyklačný fond nás vnímaní ako jedeného z najprogresívnejších partnerov. Aj v programe odpadového hospodárstva SR je Košický kraj uvádzaný ako jeden z najlepších a naša výťažnosť triedeného zberu je porovnateľná s ktorýmkoľvek moderným mestom našej veľkosti v Európe.

3. Nekalkulujeme umelo so zvyšovaním kapacity spaľovne, počítame len s kapacitou na ktorú bola projektovaná, ale je objektívny fakt, že objem odpadov a ich výhrevnosť za posledné roky dramaticky rastie. Je možné reálne dokázať konkrétnymi číslami hovoriacimi o množstvách odpadu dovezeného zberovou technikou mesta Košice. KOSIT a.s. nemôže znižovať produkciu odpadov nakoľko ich netvorí a má len malú možnosť ovplyvniť iných pôvodcov z ktorých činnosti tento odpad vzniká.

4. V priloženej tabuľke uvádzame porovnanie emisných limitov pre teplárne a spaľovne. Z nich je zrejmé, že emisné hodnoty pre spaľovne sú prísnejšie a kontroluje sa viac ukazovateľov ako pri teplárňach. To, že spaľovňa je alternatívny zdroj uvádza aj zákon o energetike.

Naviac, zhodnotená elektrická energia nevyprodukuje väčšie množstvo emisií do atmosféry pretože sa použije len odpad, ktorý sa už v spaľovacom procese vyskytuje v súčasnosti, ale bez energetického zhodnotenia. Vyprodukovaná ale nevyužitá para bude v budúcnosti slúžiť na výrobu elektrickej energie a nastane tak úplne zhodnotenie vyrobenej energie.

5.Argumenty uvedené v tomto bode sú vysloveným klamstvom. KOSIT a.s. neustále zvyšuje podiel separovaných zložiek o ktoré je na trhu záujem. Jedno celé stredisko KOSIT a.s. (v súčasnosti zamestnáva 33 ľudí) sa rozvíja ako stredisko separovaného zberu v rámci integrovaného systému nakladania s odpadmi. Ako jedno z prvých čerpalo zo zdrojov EÚ fondov.


V Košiciach, dňa 26.06.2007


Ing. Daniele CECCOTTO (generálny riaditeľ)


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/