(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Štipendisti Karpatskej nadácie.
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 20 2007 - 13:50 GMT
(Karpatská nadácia – tlačová správa) – Hodnotiaca komisia, ktorá zasadala v pondelok 18.6.2007, sa väčšinovo zhodla, že dvaja talentovaní mladí muži - Gabriel Tutoky, študent Technickej univerzity v Košiciach a Palo Richvalský študujúci na Prešovskej univerzite, najviac vyhovujú kritériám na udelenie Štipendia Karpatskej nadácie, a tak každý z nich získa na akademický rok 2007/2008 podporu 2 000 USD.

O štipendium, ktoré Karpatská nadácia vyhlásila už druhýkrát, sa mohli uchádzať študenti posledných ročníkov stredných škôl, ktorí si podali prihlášky na univerzity, ale tiež poslucháči denného štúdia vysokých škôl s dobrými študijnými výsledkami. Pri výbere sa komisia zameriava na aktívnych mladých ľudí so znevýhodneným zázemím z Košického a Prešovského kraja, ktorí svojím vyhlásením a doterajšou osobnou angažovanosťou deklarujú záujem podieľať sa na rozvoji východoslovenského regiónu.

Financie na podporu študentov prišli na Slovensko vďaka daru amerického filantropa Freda Robeyho. „Verím, že aj v tomto ročníku sme vybrali uchádzačov, ktorým štipendium uľahčí kvalitnú prípravu na budúce povolanie a tiež ich podporí v ich terajšej činnosti, a tak im pomôže zviditeľniť nielen seba, ale aj východné Slovensko. Mám radosť z toho, že sme v regióne našli šikovných mladých ľudí a môžeme sa aj takto podieľať na ich profesionálnom i osobnostnom raste,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Karpatská nadácia je súkromná a nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporu dobrých susedských vzťahov, sociálnej stability a udržateľného ekonomického rozvoja v Karpatskom euroregióne. Pôsobí v jeho susediacich prihraničných regiónoch Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Svojim vedomostným a ekonomickým potenciálom od roku 1994 pomohla pri realizácii stoviek projektov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/