(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Workshop Zmena postojov zamestnávateľských organizácií - Audit „Rodina a práca“ v Košiciach.
@ Aktuálne -> Región     May 21 2007 - 13:55 GMT
Dňa 23. mája 2007 sa v Košiciach uskutoční v poradí posledný zo série troch výukových regionálnych workshopov pod názvom: Zmena postojov zamestnávateľských organizácií - Audit „Rodina a práca“ v rámci projektu „Rodina a práca“ - príprava auditu pre zosúladenie práce, rodiny a podpora rodovej rovnosti, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom.

Regionálne stretnutia – workshopy sú pripravované v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prvé dva sa už uskutočnili v Žiline a v Poprade. Vyvrcholením workshopov bude Seminár s medzinárodnou účasťou 21. júna 2007 v Žiline.

Za svoj hlavný cieľ si tvorcovia tohto pre Slovensko jedinečného projektu stanovili vytvorenie nástroja pre spoločnosti a podniky na optimalizáciu rodinne orientovanej politiky zamestnanosti. Projekt sa zameriava na vytvorenie systému interného auditu s cieľom zabezpečenia rovnováhy medzi záujmami zamestnávateľov a záujmami zamestnancov. Výsledkom projektu bude vytvorenie inštitucionálneho zabezpečenia a komplexného zastrešenia aktivít auditov „Rodina a práca“ na Slovensku.

Audit je systém na zlepšenie implementácie princípu rovnosti príležitostí pre mužov a ženy v prístupe na trh práce a podmienok zosúladenia pracovného a rodinného života. Prináša inovatívny prístup ako nájsť cestu na zlepšenie, zmenu a zosúladenie vzťahov rodiny a zamestnania formou motivácie a podpory zamestnávateľov k zavedeniu flexibilných foriem práce a vytvárania ďalších podmienok pre zamestnanie ústretové voči rodine.

Navrhnutý systém auditu „Rodina a práca“ umožní firmám a spoločnostiam porovnať svoju starostlivosť o rodinu na základe kontrolného mechanizmu, vyhodnotiť výsledky opatrení a svoju rodinne orientovanú politiku rozvíjať pozitívnym smerom.
Ďalšími aktivitami projektu je vytvorenie pilotného systému Auditu Rodina a práca, vypracovanie popisu systému auditu pre slovenské spoločnosti s vytvorením Katalógu hodnotiacich kritérií pre hodnotenie systémov sociálnej a rodinne orientovanej politiky zamestnávateľov.

Katalóg bude podkladom pre vypracovanie pilotných auditov u troch zamestnávateľov, ktorí budú prechádzať základným pilotným procesom hodnotenia strategického sociálneho auditu a výstupom bude návrh opatrení pre smerovanie firemnej politiky s pozitívnym dopadom na riadenie a manažovanie spoločnosti.

Aby sa zamestnávatelia v regiónoch mali možnosť dozvedieť viac o audite Rodina a práca, o jeho histórii a vývoji, budú v rámci projektu uskutočnené tri pracovné aktívne výukové workshopy. Tretí – košický sa uskutoční v hoteli Bankov a so svojimi príspevkami na ňom vystúpia: Ing. Nora Lauková, koordinátorka projektu, s témou Audit Rodina a práca – skúsenosti zo zahraničia. S témou Nové trendy v sociálnej politike firiem vystúpi Ing. Monika Sadloňová a s témou Zamestnávatelia ústretoví k rodine - od súťaže k auditu vystúpi JUDr. Viera Hanuláková.

Zamestnávatelia, ktorí sa na workshope zúčastnia, budú mať možnosť vstúpiť do moderovanej panelovej diskusie a absolvovať individuálne konzultácie týkajúce sa pilotného auditu „Rodina a práca“.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/