(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Najvyššiu, až 300-tisícovú pokutu dalii košickí inšpektori spoločnosti Oktán.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     May 10 2007 - 09:42 GMT
(TASR) - Najviac porušení predpisov zaznamenali vlani košickí inšpektori životného prostredia v odpadovom hospodárstve. Najvyššiu pokutu, 300-tisíc korún, dali v roku 2006 kežmarskej spoločnosti Oktán za mimoriadne znečistenie vodného toku. Konštatuje sa to vo výročnej správe košického Inšpektorátu životného prostredia (IŽP) Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Najviac podnetov z celkových 188 prišlo od občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, ale aj anonymných pisateľov. Prevažne sa týkali svojvoľného vypúšťania odpadových vôd, výrubu stromov, znečisťovania ovzdušia, čiernych skládok odpadov, ako aj nečinnosti starostov obcí.
"Mnohé z prípadov môžu priamo riešiť obvodné úrady životného prostredia či miestne samosprávy a starostovia obcí s omnoho širšími kompetenciami ako má inšpektorát. Kapacitne sme vyťažení a na niektoré rozhodnutia si sťažovatelia budú musieť počkať až tri roky," povedal riaditeľ IŽP Jozef Gornaľ. Do pôsobnosti IŽP patrí Košický a Prešovský kraj, ktorý v súčasnosti zabezpečuje 42 zamestnancov inšpektorátu.
Inšpektorát vykonal v minulom roku 872 kontrol, teda o 78 viac ako v roku 2005. Najviac porušení právnych predpisov, až 51,5 percenta z celkového počtu vykonaných kontrol, zistili inšpektori odpadového hospodárstva.
Za nedodržanie určitého emisného limitu dostala pokutu vo výške 200-tisíc korún spoločnosť U.S.Steel Košice. Zákon chronicky porušuje Obecný podnik služieb v Petrovanoch, ktorý za nesplnenie zákonných požiadaviek na prevádzku skládky odpadu dostal 155-tisícovú pokutu.
Mimoriadne zhoršenie kvality vôd zistili inšpektori v 31 prípadoch. Za najkritickejšie považujú znečistenie vodného toku Pčolinka, ktoré sa okrem iného prejavilo úhynom rýb na niekoľkokilometrovom úseku. Príčinou bol únik priesakových vôd zo skládky komunálneho odpadu v Snine v dôsledku porušenia revíznej šachty na odvádzanie podzemných vôd.
Košický IŽP uložil vlani 201 pokút v celkovej výške 4 869 015 korún. Doteraz bolo uhradených 187 pokút. Neuhradené sankcie vymáha IŽP prostredníctvom súdnych exekútorov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/