(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Len percento z takmer 4300 rozhodnutí KÚŽP Košice riešili vlani v odvolaní.
@ Aktuálne -> Región     Apr 26 2007 - 08:39 GMT
(TASR) - Len jedno percento z takmer 4300 vlaňajších rozhodnutí v pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia (KÚŽP) v Košiciach riešili v odvolacom konaní, čo podľa prednostu Milana Murína svedčí o kvalite práce obvodných úradov životného prostredia. Podľa výročnej správy, ktorú prezentovali včera na verejnom odpočte, urobilo 87 výkonných pracovníkov úradu pri ochrane 19 dôležitých zákonov z oblasti životného prostredia spolu 25 405 úkonov. Kolkami uhradili žiadatelia správne poplatky v hodnote takmer 958 500 korún.

Murín za dôležitú považuje skutočnosť, že veľký pracovný nápor zvládli pri malom počte pracovníkov. \"Ťažko povedať, kde sme pôsobili najviac, ale boli tu prioritné veci, ktoré sme museli riešiť, ako je napríklad vyhlasovanie ôsmich chránených vtáčích území, ktorých je v kraji najviac v rámci Slovenska,\" uviedol prednosta. Vyriešiť sa podarilo nároky na úhradu majetkovej ujmy vlastníkom lesa, ktorým ochrana prírody obmedzila hospodárenie na dotknutom území.
Ďalšie aktivity úradu sa podľa Murína týkali najmä odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, banskej činnosti a ďalších. Prerušené bolo konanie pri určovaní dobývacieho priestoru na ťažbu uránovej rudy na Jahodnej pri Košiciach, kde KÚŽP žiadal vypracovať štúdiu podľa zákona o dopadoch na životné prostredie. Pri vlaňajších povodňových situáciách sa ako hlavný nedostatok prejavila nedostatočná znalosť nového zákona o povodniach zo strany samosprávy.
KÚŽP v Košiciach hospodáril vlani s rozpočtom približne 47,6 milióna korún, čo mu nedovolilo riešiť všetky úlohy, vyplývajúce zo zákona, dodal Murín.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/