(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Stavebná fakulta košickej TU oslavuje 30 rokov a modernizuje svoj štatút.
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 19 2007 - 15:22 GMT
(TASR) - Zosúladiť študijné odbory s európskym univerzitným prostredím umožní okrem iného nová organizačná štruktúra a štatút Stavebnej fakulty (StF) košickej Technickej univerzity (TU), ktorú schválil jej akademický senát.

Podľa dekanky Ingrid Šenitkovej ide o významnú zmenu, ktorá v roku 30. výročia založenia fakulty priniesla vznik troch nových inštitútov - Ústavu inžinierskeho staviteľstva, Ústavu budov a prostredia a Ústavu technológií a manažmentu v stavebníctve. Ako uviedla dnes dekanka na tlačovej konferencii k výročiu školy, jej nová štruktúra výskumno - pedagogických pracovísk umožní vytvoriť aj početnejšie a odborne funkčnejšie tímy. Zvýši zároveň zodpovednosť kolektívov i zamestnancov, rozšíri účasť pracovníkov na riadení školy a predovšetkým posilní garanciu za študijné odbory, ktoré fakulta dlhodobo pestuje.
Útlm v stavebníctve v minulých rokoch sa čiastočne odrazil aj na úbytku študentov fakulty, dekanka však očakáva v súvislosti so stavebným boomom na východe Slovenska aj zvýšený záujem o školu. Doteraz nemala fakulta kvôli náročnosti technických disciplín externých poslucháčov. V súvislosti s očakávaným schválením nového vysokoškolského zákona v parlamente, ktorý spresňuje aj podmienky spoplatnenia, pripravuje sa škola aj na akreditáciu tejto formy štúdia v bakalárskom a inžinierskom stupni, doktorandi už takto na StF študujú. "Vyžadujú si to aj podnety z praxe, najmä čo sa týka stavebnej výroby, nosných konštrukcií a prostredia budov," zdôraznila dekanka, ktorá je prvou ženou na čele školy v celej jej histórii i v 55-ročnej existencii košickej TU.
Doteraz vychovala StF TU pre prax vyše 4600 odborníkov. V súčasnosti na nej študuje približne 1000 poslucháčov. Tridsiate výročie školy si pripomenú 3. mája na Dni Stavebnej fakulty, kedy budú mať dekanské voľno. Jubileu školy a odbornej problematike bude venovaná 8. vedecká konferencia StF TU 28. - 30. mája.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/