(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Ness Development Center Košice ocenené v súťaži HR OSCAR Special 2006.
@ Aktuálne -> Región     Apr 18 2007 - 08:28 GMT
Ness Slovakia, s.r.o., dcérska spoločnosť Ness Technologies (NASDAQ: NSTC), globálneho dodávateľa služieb a kompletných riešení v oblasti informačných technológií, bola vďaka prínosu svojho softvérového vývojového centra v Košiciach zaradená do užšej nominácie troch spoločností na udelenie ceny HR Oscar Special za najväčší prínos v rozvoji zamestnanosti na Slovensku v roku 2006, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Medzi uchádzačmi o titul skončilo Ness Development Center na druhom mieste. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny touto nomináciou ocenilo aktivity vývojového centra Ness pri vytváraní vysoko kvalifikovaných pracovných príležitostí pre IT špecialistov v Košiciach ako významný príspevok k rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku.

„Naša nominácia na cenu HR Oscar Special 2006 nás príjemne prekvapila. Veľmi nás potešilo, že aktivity spoločnosti Ness v Košiciach sú pozitívne hodnotené aj vládnymi inštitúciami tejto krajiny. Toto ocenenie zároveň vnímame ako potvrdenie, že Ness Technologies je jedným z najvýznamnejších zahraničných investorov, ktorý priniesol pracovné príležitosti v oblasti IT s vysokou pridanou hodnotu do regiónu s najvyššou mierou nezamestnanosti a absenciou podobnej vysoko odbornej pracovnej ponuky,“ uviedol k nominácii Jozef Jantošovič, výkonný riaditeľ Ness Developmnet Center Košice.

Ness Development Center Košice, otvorené 1. júla 2005, je prvou úspešnou a samostatnou základňou celoeurópskej stratégie Ness v oblasti softvérového inžinierstva a nearshoringu, ktorá implementovala globálne offshore metodológie, celosvetovo uplatňované spoločnosťou Ness Technologies. Zameriava na vývoj a testovanie softvéru a s tým súvisiacich špecializovaných služieb prevažne pre zákazníkov zo západnej Európy a zámoria, čo potvrdzuje aj fakt, že takmer 90 % jeho tržieb generujú projekty realizované práve pre zahraničných zákazníkov. Od otvorenia centra v ňom našlo profesionálne uplatnenie už viac ako 120 vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti informačných technológií. Väčšina z nich pochádza z prešovského a košického kraja a sú absolventmi informačno-technologických odborov tunajších vysokých škôl.
Vďaka prvým úspešným projektom Ness Development Center v súčasnosti významne rozširuje spoluprácu s existujúcimi zákazníkmi a komunikuje s ďalšími vážnymi potenciálnymi klientmi zo zahraničia, v spolupráci s ktorými plánuje v blízkej budúcnosti otvoriť nové vývojové projekty. Tieto aktivity voči existujúcim i novým zákazníkom znamenajú pre centrum ďalšie reálne možnosti vytvorenia nových pracovných príležitostí pre IT špecialistov. V tejto súvislosti centrum plánuje aj s ďalším rozširovaním svojich vlastných priestorov.
Vývojové centrum napĺňa aj avizované plány v oblasti zintenzívnenia spolupráce s košickými vysokými školami. Aktívne sa zapája do vzdelávacieho procesu pri príprave budúcich IT odborníkov a podporuje aj ďalšie konkrétne aktivity vysokých škôl. Ness v snahe prispieť k odbornému rastu tunajších IT špecialistov otvorila vo svojom vývojovom centre vlastné IT Education Center, v ktorom sa sústreďuje na ďalší profesionálny rozvoj svojich zamestnancov a ich prípravu pre vlastné vývojové projekty. Aktívnou komunikáciou a spoluprácou s regionálnou štátnou správou a samosprávou je Ness Development Center pripravený podporiť všetky projekty, ktoré napomôžu pri vybudovaní silnej IT komunity na východe Slovenska.

Vyhlasovanie ceny HR OSCAR a HR OSCAR Special je súčasťou prestížnej odbornej konferencie Nové trendy v personálnom manažmente, ktorej 13. ročník sa uskutočnil v dňoch 20. - 21. marca 2007.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/