(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Miesto, kde chceme žiť.
@ Aktuálne -> Región     Apr 04 2007 - 13:37 GMT
„Miesto, kde chceme žiť“ je názov súťaže, ktorú 26. 3. 2007 vyhlásila Karpatská nadácia. Zúčastniť sa jej môžu študenti košických gymnázií, ktorí vytvoria súťažné družstvá a pripravia power-pointové prezentácie svojich vízií o Košiciach ako o meste, v ktorom by v budúcnosti chceli žiť s rodinami a realizovať svoje sny. Ich práce budú verejnosti prístupné od polovice do konca mája na internetových stránkach www.carpathianfoundation.org, kde môžete nájsť aj originálnu verziu výzvy spolu s formulárom. O najlepšej prezentácii rozhodne internetové hlasovanie, ktorého sa môže zúčastniť každý návštevník webu.

Pričinením víťazného družstva jedno z košických gymnázií vyhrá kompletnú sadu prestížnej 32 zväzkovej Encyklopédie Britanika v anglickom jazyku a súťažiaci študenti tiež získajú ďalšie hodnotné literárne diela v angličtine. Knihy za týmto účelom Karpatskej nadácii venoval americký filantrop Fred Robey.

„Knižný dar má školám najmä pomôcť skvalitniť podmienky štúdia anglického jazyka. Súťaž v neposlednom rade učí študentov tvoriť a dosahovať ciele v kolektívnej práci, prehlbuje ich znalosť angličtiny, počítačové zručnosti a lokálpatriotizmus,“ povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie pre Slovensko.

V Košiciach sa nachádza sedemnásť gymnázií. Angličtina sa ako najrozšírenejší svetový jazyk vyučuje na každom z nich.

Karpatská nadácia, ktorá pre gymnáziá súťaž pripravila, je súkromná a nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporu dobrých susedských vzťahov, sociálnej stability a udržateľného ekonomického rozvoja v Karpatskom euroregióne. Pôsobí v jeho susediacich prihraničných regiónoch Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Svojim vedomostným a ekonomickým potenciálom od roku 1994 pomohla pri realizácii stoviek projektov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/