(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Hluchoslepí mladí ľudia dostali šancu na dôstojný život
@ Aktuálne -> Región     Feb 27 2007 - 16:10 GMT
(TASR) - Mladí ľudia s najťažším kombinovaným postihnutím, akým je hluchoslepota, už aj na Slovensku dostávajú šancu na prežitie dôstojného plnohodnotného života. V časti Zdoba obce Sady nad Torysou pri Košiciach dnes slávnostne otvorili prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepú mládež na Slovensku. Svoj domov s potrebnou pomocou a odbornou starostlivosťou tam nájdu ôsmi hendikepovaní ženy a muži.

Otvorenie celoročného asistovaného bývania pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých dospelých je výsledkom niekoľkoročného úsilia ich rodičov a odborníkov. Bez špeciálneho prístupu totiž nie je možné zabezpečiť ich všestranný vývin, ktorý sa nekončí dosiahnutím 18 rokov. Hluchoslepým deťom do tohto veku zabezpečuje ako jediná svojho druhu na Slovensku plnohodnotný vzdelávací a výchovný proces Základná škola internátna v Červenici. Na Slovensku ale dosiaľ neexistoval žiadny projekt komplexnej starostlivosti o hluchoslepých dospelých ľudí ani v oblasti štátnej správy, ani neštátnych subjektov.
Nový domov v Zdobe dostal názov Maják, pričom rovnomenná nezisková organizácia zabezpečuje jeho klientom podporný program bývania. Zriaďovateľom je Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku a finančne ho podporuje Košický samosprávny kraj. Každý zo zatiaľ šiestich mladých ľudí, ktorí tam od januára bývajú, má samostatnú izbu a môže maximálne rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a nezávislosť ako plnohodnotný člen komunity. Potrebnú asistenciu podľa miery postihnutia im poskytujú šiesti vychovávatelia a jedna špeciálna pedagogička. Optimálne vzhľadom na ich postihnutie by však bolo, aby každý z klientov mal jedného vychovávateľa.
Podľa riaditeľky n. o. Maják Henriety Hajdeckerovej dôvodom, prečo na Slovensku nie sú rozvinuté služby pre hluchoslepých, je chýbajúca legislatíva. Hluchoslepota totiž dosiaľ nie je uznaná ako samostatné postihnutie. Služby pre sluchovovo alebo zrakovo postihnutých však nie sú vhodné pre hluchoslepých, pretože jednotlivé postihnutie si človek môže vykompenzovať zdravým zmyslom, čo nie je možné v prípade hluchoslepoty. "Snažíme sa už 15 rokov vysvetliť kompetentným, že ak je niekto zrakovo a sluchovo postihnutý, nie je to jedna a jedna, ale špecifický postih, ktorý si vyžaduje špeciálnu starostlivosť," zdôraznila vedúca košického krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Terézia Petiová. Dôsledkom sú vážne problémy pri financovaní služieb pre hluchoslepých ľudí, s ktorými sa borí aj Maják. Pripravované nové zákony v sociálnej oblasti však dávajú šancu vláde i poslancom napraviť tento stav. Slovensko by sa tak zaradilo medzi európske štáty, ktoré uznali hluchoslepotu a otvorili cestu k zabezpečeniu špeciálnych služieb pre jednu zo sociálne najviac vylúčených skupín občanov Európy.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/