(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košický samosprávny kraj a SAV podpísali Rámcovú zmluvu o spolupráci
@ Aktuálne -> Región     Jan 17 2007 - 16:12 GMT
(TASR) - Košický samosprávny kraj ako druhá regionálna samospráva dnes podpísal Rámcovú zmluvu o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

KSK považuje SAV za partnera pri implementácii hospodárskej, priemyselnej a sociálnej politiky kraja. Potenciál akademickej inštitúcie chce využiť pri zapájaní sociálno-ekonomických partnerov do užšej spolupráce pri rozvoji košického regiónu. Vedeckovýskumný potenciál kraja je pritom jedným z kritérií, ktoré berú do úvahy perspektívni investori.
SAV má v Košiciach sedem ústavov, čo robí metropolu východu druhou najväčšou vedeckou bázou na Slovensku. Podľa predsedu SAV profesora Štefana Lubyho práve tieto ústavy môžu tvoriť základňu praktickej spolupráce.
Ako profesor Luby pripomenul, napríklad Spoločenskovedný ústav sa zaoberá otázkami minorít a jeden z jeho tímov sa venuje špecifickým problémom, zvykom a asimilácii rómskeho etnika. KSK sa pritom podľa predsedu KSK Zdenka Trebuľu chce venovať riešeniu situácie tejto marginalizovanej skupiny obyvateľov kraja. Regionálna samospráva v súčasnosti pripravuje materiál, pri ktorom sa chce opierať a využiť vedecké poznatky Spoločenskovedného ústavu SAV. "Budeme vychádzať z ich poznatkov a chceme sa s nimi aj poradiť, akým smerom ísť ďalej, pretože náhodným spôsobom sa už spustilo toľko metód a toľko peňazí už odišlo dole Hornádom, že je skutočne potrebné začať pracovať na inej báze," povedal Trebuľa. Rovnako do pripravovanej novelizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja chce KSK zapojiť vedecko-výskumnú bázu SAV.
Zmluva medzi KSK a SAV definuje oblasti vzájomnej spolupráce a spoločných úloh pri zvyšovaní vedeckovýskumného potenciálu kraja, využívaní výsledkov vedy a výskumu na zvyšovanie kvality života obyvateľov regiónu a rozvoj územia.
KSK má už podpísané rámcové zmluvy o spolupráci aj s rektormi Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Košická regionálna samospráva a vysoké školy budú spolupracovať v oblastiach vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách výučby a budú partermi aj v oblastiach výskumu a tvorivej vedeckej činnosti študentov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/