(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Realizácia integrovaného dopravného systému v Košickom kraji si vyžiada 3 mld.Sk
@ Aktuálne -> Doprava     Nov 09 2006 - 17:13 GMT
(TASR) - Investíciu takmer 3 miliardy Sk si vyžiada realizácia rozsiahleho projektu integrovaného dopravného systému (IDS) koľajovej osobnej dopravy pod pracovným názvom KORID, ktorý chce do roku 2013 realizovať Košický samosprávny kraj (KSK) a mesto Košice.

Štúdiu o realizovateľnosti projektu už pre samosprávu vypracovali a v týchto dňoch predstavili v Košiciach odborníci z pražskej inžinierskej konzultačnej spoločnosti IKP, informovala dnes hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková.

Chrbticou IDS v meste Košice a KSK je koľajová doprava. "Košice sú jediným mestom, ktoré má na električkových tratiach rovnaký rozchod 1 435 milimetrov, ako je na železničných tratiach. Naši predkovia boli v tomto smere mimoriadne prezieraví," povedal splnomocnenec KSK pre KORID Igor Reiprich. Podľa neho na tejto jedinečnosti postavili pred 8 rokmi prvé vízie o vzájomnom prepojení a využití dopravných systémov v regióne.

Podľa Reipricha základným princípom rozvoja IDS je postupné rozširovanie mestského koľajového dopravného systému do celého samosprávneho kraja. V súlade s rozvojovými programami a územnou plánovacou koncepciou mesta a kraja by po etapách mal KORID umožniť obyvateľom kraja čo najefektívnejšie využívať koľajovú dopravu. Ako nutnosť sa ukazuje ďalšie organizačné prepojenie aj s územím Prešovského samosprávneho kraja a s mestom Prešov. Demografická analýza totiž ukázala, že do Košíc dochádza denne takmer 32 000 ľudí z iných okresov Košického kraja a necelých 11 000 z Prešovského kraja. Mnohí z nich využívajú železničnú a následne električkovú dopravu.

"Na základe štúdie realizovateľnosti sme vybrali 8 stavieb a terminálov pre KORID. Štyri z nich sú stavbami mesta a kraja, ďalšie 4 stavbami Železníc SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, informoval Zdeněk Kindl z IKP Praha. Spresnil, že pre mesto a kraj boli vybrané električková trať z Námestia maratónu mieru na Sídlisko ahanovce, prepojenie električkových a železničných tratí na Staničnom námestí, úprava električkových tratí v centre mesta a napojenie priemyselného parku Pereš a letiska Košice električkovou rýchlodráhou. Pre železnice a MDPT je prioritou vybudovanie terminálu Sever, prepojenie sektorov Západ a Východ terminálu železničnej stanice, elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida – Moldava mesto a napojenie priemyslovej zóny Bočiar a priemyselného parku Kechnec.

Štúdia obsahuje konkrétne riešenia vybraných stavieb, terminálov a električkových tratí s mapami, nákresmi i dopravno - urbanistickými situáciami aj odhad ich investičnej náročnosti. Celková investícia na všetkých 8 stavieb presahuje 2,844 miliardy Sk. Viac ako polovicou by sa na nej malo podieľať mesto a kraj (1,456 miliardy Sk), odhad pre železnice a ministerstvo je 1,389 miliardy Sk. Finančne najnáročnejšou stavbou by mala byť električková trať na sídlisko ahanovce za vyše 685 miliónov Sk.

"Električka je najdrahšia, ale rieši najvážnejší problém. Preto sme ju odporučili ako prioritu. Poradie jednotlivých stavieb nie je určené, bude záležať na územnej a investorskej príprave. Ako reálny časový horizont, keď by mohli byť v prevádzke všetky stavby, vidíme rok 2013," dodal Kindl.

Na realizácii IDS koľajovej osobnej dopravy v košickom regióne a na území mesta Košice sa budú podieľať MDPT SR, Košický samosprávny kraj, Mesto Košice a Železnice Slovenskej republiky, ktoré už podpísali Dohodu o spolupráci. Jej predmetom je kooperácia na efektívnom zapojení koľajovej dopravy do IDS verejnej osobnej dopravy na území mesta Košice v nadväznosti na železničné trate v KSK. Spolupráca sa prejaví vytvorením technických, technologických a organizačných podmienok, ktoré umožnia realizovať príslušných investičné kroky pri vytváraní spoločnej koľajovej infraštruktúry. Zúčastnené strany sa zaviazali, že budú maximálne efektívne využívať fondy EÚ pri projektovej príprave aj investičnej realizácii stavieb. V nadväznosti na výsledky štúdie realizovateľnosti sa zaviazali ďalej zabezpečovať projektovú prípravu 8 stavieb definovaných štúdiou z prostriedkov Operačného programu Doprava 2007-2013, ako aj Regionálneho operačného programu 2007-2013.

Štúdiu realizovateľnosti už MDPT akceptovalo a bola vytvorená aj pracovná skupina, ktorá sa bude priamo podieľať na riešení jednotlivých čiastkových projektov. Štúdiu v blízkom čase zverejnia aj na internete.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/