(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Banské úrady podľa košického župana Zdenka Trebuľu nerešpektujú zákon
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Nov 08 2006 - 03:48 GMT
(TASR) - Niektoré banské úrady v Košickom kraji podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu nerešpektujú zákony. Preto požiadal ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka a ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariána Janušeka o nápravu a zosúladenie postupu banských úradov s platnou legislatívou.

Trebuľa oslovil ministrov v súvislosti s uvažovanou ťažbou uránu na Jahodnej pri Košiciach a v Novoveskej Hute a reagoval aj na zámer povrchovej ťažby perlitu v lokalite Bara priamo v Tokajskej oblasti.

"Stanovisko obce ako príslušného stavebného úradu v zmysle banského zákona je záväzným stanoviskom. Banské úrady však tieto stanoviská nepovažujú za záväzné. V Novoveskej Hute bol dobývací priestor určený rozhodnutím Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi a je riziko vyhlásenia ďalších dobývacích priestorov v území, napriek nesúhlasu dotknutých orgánov," konštatuje Trebuľa. Pripomína, že táto skutočnosť je v rozpore aj a ustanoveniami zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Predseda KSK tiež upozornil, že pri presadzovaní záujmov samosprávneho kraja a dotknutých obcí nastávajú problémy s rešpektovaním ustanovení platných územných plánov. Spôsobujú to protichodné záujmy na území, o ktorom rozhoduje špecializovaná štátna správa.

"Kompetencie KSK ako orgánu územného plánovania sa viažu na prvoradú podmienku zabezpečiť rozvoj územia a v rámci neho aj starostlivosť o životné prostredie, ktorá je zakotvená v Územnom pláne veľkého územného celku Košického kraja," pripomína v liste kompetentným členom vlády. Prostredníctvom územnoplánovacej činnosti vytvárajú vyššie územné celky predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností na ich území, pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Podľa informácií hovorkyne predsedu KSK Zuzany Bobrikovej je lokalita Jahodná súčasťou chráneného vtáčieho územia európskeho významu Volovské vrchy a tesne susedí s ďalším chráneným územím európskeho významu Stredné Pohornádie Natura 2000. Dobývací priestor by mal viesť cez turistický chodník k Rákociho prameňu, pričom lokalita je zberným územím pitnej vody pre mesto Košice. Ložisko v Novoveskej Hute sa nachádza v ochrannom pásme druhého stupňa ochrany prírody Národného parku Slovenský raj. Lom na perlit, v ktorom je záujem o povrchovú ťažbu, je priamo v centre Tokajskej oblasti, ktorá má ambíciu byť v tomto roku zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Ani v jednej z uvedených lokalít záväzná časť územného plánu neráta s banskou činnosťou.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/