(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SkyEurope Airlines letenkománia! Súťažte o 10 spiatočných leteniek Košice - Bratislava a o 5 spiatočných leteniek Košice - do destinácie podľa vlastného výberu!!!
@ Aktuálne -> Doprava     Oct 16 2006 - 04:11 GMT
SkyEurope je vedúcou nízko cenovou leteckou spoločnosťou v strednej Európe. So svojimi piatimi základňami v Čechách, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku je aj prvou multibázovou leteckou spoločnosťou v stredoeurópskom regióne.

SkyEurope poskytuje denne priame letecké spojenia s európskymi metropolami so svojich báz Budapešť, Krakov, Varšava, Bratislava a Praha. Ako prvý nízkorozpočtový prepravca z krajín novej Európy je spoločnosť SkyEurope Airlines pripravená na konkurenčný boj na európskom trhu.

+ + + S Ú Ť A Ž + + +

Portál CASSOVIA.SK v spolupráci so SkyEurope Airlines pripravili pre všetkých našich návštevníkov súťaž o 10 spiatočných leteniek Košice-Bratislava a 5 spiatočných leteniek Košice - akákoľvek destinácia, kam lieta spoločnosť SkyEurope Airlines. Súťaž potrvá 5 týždňov. Každý týždeň vyžrebujeme spomedzi správnych odpovedí dvoch výhercov. Jeden vyhráva dve spiatočné letenky Košice - Bratislava, druhý jednu spiatočnú letenku z Košíc do destinácie podľa vlastného výberu (samozrejme z destinácií, kam lieta spoločnosť SkyEurope Airlines z Košíc). Vždy v pondelok uvedieme nové súťažné kolo s novou otázkou a zároveň mená dvoch výhercov predchádzajúceho súťažného kola, ktorí zároveň obdržia telefonicky informácie, kde a ako sa dostanú k letenkám.

Dnes súťaž štartuje prvým kolom. Súťažná otázka pre tento týždeň znie: "Do koľkých destinácií lieta SKY Europe z Košíc?" Svoje odpovede s menom, priezviskom, kontaktným tel. číslom a adresou prosím posielajte na e-mailovú adresu mef@box.sk. Do predmetu správy (subjektu) uveďte heslo: "SkyEurope".

Upozornenie:
Ak niekto do súťaže pošle dva a viac e-mailov z rovnakej adresy, neuvedie správne heslo, alebo neuvedie všetky potrebné náležitosti (meno, priezvisko, adresu a tel.), nebude do súťaže zaradený. E-maily, ktoré budú obsahovať pripojené prílohy, budú vymazané a nedostanú sa do súťaže!

Prepravca neuhrádza letiskové poplatky - poplatky vyberané nad rámec základného cestovného v súlade s platnými vnútroštátnych alebo medzinárodnými predpismi vydanymi domácimi alebo zahraničnými orgánmi alebo Prepravcom v súvislosti s leteckou prepravou.

Výherca je povinný vykonať rezerváciu dostatočne vopred pre plánovaným odletom vybraného letu. Prepravca doručí výhercovi e-mailom alebo faxom Letenku na adresu/číslo, ktoré uvedie výherca pri vykonávaní rezervácie.

Opciu nemožno využiť na lety v nasledujúcich obdobiach 14/12/2006-10/01/2007 a 02-13/04/2007. V tomto období nie je možné zarezervovať žiadne miesta!


Základné pojmy:
Prepravné podmienky
- štandardné prepravné podmienky Prepravcu, ktoré sú k dispozícii na web stránke Prepravcu prípadne na požiadanie zasielané poštou a ktoré obsahujú podrobnú úpravu práv a povinností prepravcu a cestujúcich v súvislosti s leteckou prepravou prevádzkovanou Prepravcom.

Letenka - doklad oprávňujúci osobu na ňom uvedenú na leteckú prepravu z letiska odletu na letisko cieľovej destinácie v deň, čas a na lete uvedenom na letenke. Na účely tejto súťaže predstavuje letenku potvrdenie o rezervácii zasielané prepravcom e-mailom alebo faxom cestujúcemu, ktorý si rezervoval let prevádzkovaný prepravcom.

Referenčné číslo - číslo, ktoré bude pridelené každému výhercovi a ktoré musí výherca uviesť pri vykonávaní Rezervácie

Rezervácia - objednávka leteckej prepravy na lete prevádzkovanom Prepravcom prostredníctvom telefonického rezervačného centra Prepravcu alebo e-mailom na adrese reservations@skyeurope.com a to s použitím Referenčného čísla špecifikovaného vyššie.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/