(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mimovládne organizácie, odborníci a obce vítajú schválenie
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Aug 21 2002 - 06:39 GMT
Spoločnosť priateľov Zeme spolu s ďalšími 80 občianskymi iniciatívami, ktoré združujú do 70 000 občanov, viacerými obcami a odborníkmi vítajú schválenie zákona o obaloch poslancami Národnej rady SR, vrátane ustanovenia umožňujúceho zálohovať jednorazové obaly nápojov. Schválenie súčasnej podoby zákona o obaloch, ktorý obsahuje viacero opatrení prínosných pre životné prostredie, podporuje okrem vyššie uvedených subjektov aj 17 000 občanov, ktorí podpísali Petíciu za záchranu vratných obalov.

Schválený zákon prinesie viaceré pozitíva, napríklad:

- Opatrenia pre prevenciu v § 3 zabezpečia, že priemysel používajúci viac ako 10 ton obalov ročne bude predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov. Zákon necháva liberálne na samotných výrobcov aké opatrenia zvolia, v akej miere, avšak znížiť vznik a škodlivosť odpadov budú musieť. Súčasťou prevencie je aj povinosť postupne znižovať a nahrádzať obaly z polyvinylchloridu (PVC) a jednorazové riady v stravovacích zariadeniach (kde je trvalá inštalácia teplej vody a nič nebráni umývaniu riadov, neplatí to pre automaty a biologicky rozložiteľné riady). Vďaka tomuto opatreniu v SR vôbec nevznikne množstvo odpadov a škodlivého znečistenia. Zároveň pomôže šetriť aj peniaze spotrebiteľov, pretože napr. zníženie množstva obalov na výrobku zníži jeho cenu.

- Zákon tiež stanovuje povinnosť pre obchody nad 100 m2 predávať nápoje aj vo vratných opakovane používaných obaloch ak ich predávajú v jednorazových a ak sa také vyskytujú na trhu v SR zaistí právo spotrebiteľov na výber, podporí zníženie množstva odpadov. Ak by sa podiel vratných obalov nápojov zvýšil iba o 10%, mohli by spotrebitelia v SR ušetriť 50-60 mil. Sk ročne. Obdobné ustanovenie má v legislatíve susedná Česká rep., Portugalsko.

Ustanovenie umožňujúce zálohovať jednorazové obaly nápojov nadmerne zaťažujúce prostredie (vo vyhláške sa plánujú jednorazové nápojové obaly z plastu a skla) a stanovenie zamýšľanej 80% miery recyklácie z ich celkového množstva:
- zníži v SR množstvo odpadov o 35 000 – 40 000 ton ročne (takmer 250 miliónov kusov odpadových fliaš); zálohový systém je najúčinnejším spôsobom zberu dosahujúc cca 90% vyzbieraných záloh. obalov z ich množstva; triedený zber prostredníctvom “farebných kontajnerov” je menej účinný v priemere cca 20 – 50%, preto tam kde je reálny – u rozšírených nápojových obalov - by sa mal zaviesť
- zníži množstvo voľne pohodených fliaš v prírode, na uliciach
- zníži náklady obcí a miest na odpadové hospodárstvo
Zálohový systém jednorazových nápojových obalov úspešne využíva rastúci počet krajín, napríklad Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, 13 štátov USA, 8 kanadských provincií, pripravuje ho Nemecko.

- Pre ostatné odpady z obalov vyžaduje § 8 zo strany výrobcov a dovozcov finančnú podporu zvýšenia triedeného zberu pre recykláciu,
- Zákon zlepšuje ochranu spotrebiteľov, zaručuje vrátenie zálohy v plnej výške, bez obmedzovania spotrebiteľa, stanovuje tiež pevnú výšku zálohy za zálohované obaly, ako spotrebitelia tak už nebudeme môcť byť poškodzovaní náhlym znížením zálohy (v jeden týždeň sme zaplatili zálohu 4 Sk a na druhý nám vrátili už iba 0,50 Sk).

Potrebné je tiež uviesť na pravú mieru nepravdivé tvrdenia niektorých obchodných a priemyselných združení. Nie je pravdou, že zálohovanie jednorazových nápojových fliaš “zaplaví malé obchody týmito obalmi”. Nikde vo vyspelých štátoch kde sa realizuje systém zálohovania a vysokej miery recyklácie jednorazových obalov nápojov založí pod tlakom legislatívy obalový a nápojársky priemysel neziskovú organizáciu zodpovednú za zvoz zálohovaných fliaš z obchodov a zabezpečenie ich recyklácie. Frekvencia zvozu zálohovaných obalov je prispôsobovaná výskytu zálohovaných obalov v jednotlivých obchodoch. Samozrejme nehrozí ani “záplava SR jednorazovými fľašami”, ktorým straší priemyselné združenie Slicpen. Okrem toho, že vo väčšine prípadov by samotné náklady na dopravu obalov do SR boli vyššie než zisk zo záloh, pre dovoz odpadov sú potrebné dokumenty umožňujúce takúto činnosť. Už týmto má SR možnosť brániť dovozu fliaš. V severských štátoch sa tiež používajú pre zálohované jednorazové obaly osobitné označenia - logo a dodatkový čiarový kód. Je potrebné zdôrazniť, že ustanovenia, ktoré obsahuje zákon o obaloch využíva rad vyspelých štátov v Európe a nespôsobujú im problémy o ktorých tendenčne hovoria niektoré lobbystické skupiny znečisťovateľov. Naopak, majú značný prínos pre ochranu životného prostredia, niektoré aj pre zlepšenie ochrany spotrebiteľov alebo zníženie cien.

Túto tlačovú správu nám poslal:

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme
21. 8. 2002


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/