(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Francúzska spoločnosť Valeo je strategickým investorom PP v Košiciach-Pereši
@ Aktuálne -> Región     Jul 11 2006 - 10:07 GMT
(TASR) - Rozlohu 190 hektárov (ha) bude mať perspektívne priemyselný park (PP), ktorý v lokalite Pereš začalo pripravovať mesto Košice. Prvým strategickým investorom je francúzska spoločnosť Valeo, zameraná na výrobu komponentov pre automobilový priemysel, ktorá už kúpila od vlastníkov v PP pozemky s rozlohou 6 ha.

"V závere mája bola podpísaná kúpno-predajná zmluva a investičný zámer ohlásila francúzska spoločnosť Valeo. Tá už v Košiciach pôsobí v objektoch na Južnej triede. Rozbieha teraz prípravy na výstavbu vlastného nového závodu v priemyselnom parku s termínom v závere roka 2007 a výhľadom 1 200 pracovných miest," uviedol TASR primátor Košíc František Knapík. Podľa neho je územie veľmi vhodné najmä pre investorov s vyššou pridanou hodnotou výroby. Keďže pozemky sú v súkromnom vlastníctve, samospráva v tomto období pracuje na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov pod infraštruktúru, dodal primátor.
Do prípravy PP na Pereši mesto zatiaľ investovalo 12 miliónov Sk. Podľa informácií z Útvaru hlavného architekta a oddelenia komunálneho rozvoja región Košíc poskytuje pre ekonomické aktivity osobitné územné predpoklady. Je to predovšetkým geografická poloha s blízkosťou hraničných priechodov do Maďarska, Poľska a na Ukrajinu a prepojenie s týmito krajinami vybudovanými trasami cestnej, železničnej a leteckej dopravy.
Je tu hlavne dobrá železničná dopravná sieť, tvoriaca spojnicu medzi východnou a západnou Európou. Zvlášť pozitívnym faktorom je paralelnosť koľají normálneho rozchodu európskeho štandardu s traťou širokého rozchodu. V smere sever - juh je prepojenie so železničnou traťou AGTC, spájajúcou Maďarsko a Poľsko. Investori ocenia prítomnosť medzinárodného letiska, vrátane typu CARGO, slobodné colné pásmo ako kontaktnú lokalitu na krajiny strednej a východnej Európy, cestnú a železničnú trať, napojenú na prístaviská na Dunaji, či priesečník hlavných ciest E 571 (východ - západ) a E 71 (sever - juh).
K silným rozvojovým impulzom Košíc patrí aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva, ktorá dosahuje v rámci Slovenska nadpriemerné hodnoty. Vzdelávacia základňa, vytvorená sieťou stredných odborných škôl, gymnázií a vysokých škôl v plnom rozsahu zabezpečuje reprodukciu kvalifikovaných pracovných síl. V Košiciach sa nachádza 27 rôznych stredných škôl s vyše 15 000 študentmi. Súčasťou sú aj školy zamerané na výučbu jazykov, hlavne anglického, nemeckého a francúzskeho, čo umožní uplatnenie absolventov v podnikoch zahraničných investorov. V meste sídli Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva, Univerzita P. J. Šafárika a fakulty ďalších univerzít, na ktorých študuje vyše 15 500 študentov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/