magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj bude voliť kontrolóra, potom sa predstaví v Bruseli
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jun 26 2002 - 11:31 GMT
Na stretnutí s novinármi informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer okrem iného aj o pripravovanom v poradí už šiestom rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Uskutoční sa v utorok 2. júla 2002 so začiatkom o 9-tej hodine v Župnom dome v Košiciach.

Jedným z nosných bodov programu bude voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Výberové konanie na tento post prebehlo už 31. mája 2002. Šesťčlenná komisia zložená výlučne z poslancov Zastupiteľstva KSK - zástupcov poslaneckých klubov - vybrala a odporučila štyroch kandidátov, z ktorých by poslanci v tajnom hlasovaní mali zvoliť hlavného kontrolóra nadpolovičnou väčšinou hlasov na obdobie šiestich rokov.

„Deklaroval som už skôr a verejne moju otvorenosť a ústretovosť pre zvolenie kandidáta z opačného politického spektra, teda s čiastočnou či úplnou podporou HZDS alebo SD¼, na čom stále trvám. Keďže som zástancom plnej transparentnosti celého diania v krajskej samospráve, uvítam, ak takýto kandidát bude zvolený. Zdvihli by sme tým vyššie latku úrovne miestnej demokracie a malo by to nielen regionálny , ale aj celoslovenský význam .“ konštatoval Bauer.

Ïalším bodom zastupiteľstva bude informácia o prechode kompetencií v oblasti dopravy, školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a civilnej ochrany obyvateľstva - teda kompetencií, ktoré postupne štvrťročne prešli a prechádzajú na samosprávny kraj.

V oblasti dopravy Košický samosprávny kraj už rozhoduje o zmene cestovných poriadkov, či udeľovaní a odnímaní licencií na vnútroštátnu autobusovú dopravu v krajskom rozsahu.

„Od 1. júla 2002 v oblasti školstva samosprávny kraj bude rozhodovať o zriaďovaní a rušení škôl a školských zariadení, o ich spravovaní i vykonávaní kontroly ich hospodárenia. “, uviedol tiež Rudolf Bauer.

Ïalšou novou oblasťou pôsobnosti samosprávneho kraja je oblasť zdravotníctva. „K 1. júlu sa stávame zriaďovateľom piatich zdravotníckych škôl a jedného Domova mládeže pri strednej zdravotníckej škole. Ostatné zariadenia budú delimitované až 1.1. 2003. Sú medzi nimi štyri nemocnice druhého typu – v Michalovciach, Rožňave, Trebišove a v Spišskej Novej Vsi“, povedal Bauer.

V sociálnej oblasti na Košický samosprávny kraj k 1. júlu prechádzajú zariadenia s právnou subjektivitou, teda Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb. Spolu je to dvanásť zariadení, z ktorých sa štyri nachádzajú priamo v Košiciach. Najväčším je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Košiciach Barci s kapacitou 340 obyvateľov. V rámci prechodu inštitúcií bez právnej subjektivity prechádza na KSK celkovo šesť útulkov, štyri domovy pre osamelých rodičov, dve stanice opatrovateľskej služby a štyri zariadenia pestúnskej služby.

Po rokovaniach s predsedami poslaneckých klubov a zástupcami politických strán v uplynulých týždňoch predseda Bauer informoval o ich záveroch. „V stredu 12. júna 2002 som vypísal na základe spoločnej dohody výberové konania na štyri posty vedúcich odborov, a to odboru kultúry, dopravy, územného plánovania a organizačného odboru. Dohodli sme sa tiež na kvalifikačných predpokladoch a stanovili sme aj ďalšie kritéria a požiadavky. Uzávierka žiadosti o účasť vo výberovom konaní je 2. júla 2002.“

Záver tlačovej besedy patril informácíám o prebiehajúcich a pripravovaných zahraničných pracovných cestách predstaviteľov KSK.
Posledný júnový týždeň v dňoch 23. až 29. júna 2002 sa Rudolf Bauer spolu s predsedami ďalších siedmych samosprávnych krajov zúčastní na týždňovej pracovnej cesty vo Veľkej Británii, na ktorú ich pozvalo Ministerstvo zahraničných vecí tejto krajiny. Cieľom je oboznámenie sa s regionálnou samosprávou a jej aktivitami cez skúsenosti členského štátu Európskej únie a nadviazanie osobných kontaktov s relevantnými partnermi v mestách Edinburgh, Manchester a Londýn.

Košický samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, pobočkou v Košiciach organizuje 4. júla 2002 v Bruseli na pôde Misie Slovenskej republiky pri EÚ svoju multimediálnu prezentáciu. Je určená pracovníkom bruselskej administratívy a záujemcom z biznis oblasti, teda potencionálnym investorom na Východnom Slovensku. Košický samosprávny kraj bude zastupovať okrem predsedu Rudolfa Bauera aj jeho podpredseda Michal Iľko. Prešovský samosprávny kraj, s ktorým bola v uplynulom mesiaci podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci, nadväzne predstaví jeho predseda Peter Chudík. Predstavené budú tiež aktivity Centra ekonomického rozvoja U.S.Steelu, spoločnosti Gilbos NV, ako aj viacerých ďalších spoločností z východného Slovenska – košických VSS, Domu techniky, Tatravagónky Poprad či Tomarku Prešov.

Tlačovú správu nám 26. 6. 2002 zaslali:

Lívia Uličianska / Ing. Marián Krajňák,
Kancelária predsedu Košického samosprávneho kraja   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk