magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Riaditeľka Úradu KSK Rozália Múdra: „Žiadne zariadenie nesmie ohroziť nedostatok peňazí“
@ Aktuálne -> Verejná správa      Feb 04 2005 - 10:20 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) prerokúva a schvaľuje zásadné materiály pre činnosť regionálnej samosprávy ale aj inštitúcií v jej pôsobnosti. KSK má „pod palcom“ oblasti stredného školstva a vzdelávania, zdravotníctva, sociálnu, dopravy, kultúry. Najbližšie rokovanie regionálneho parlamentu sa uskutoční 21. februára. Zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj rozpisom rozpočtu KSK na tento rok.

Pani riaditeľka, čo obsahuje tento dokument?

- Základnú štruktúru rozpočtu KSK schválilo zastupiteľstvo v decembri. Bežný rozpočet samosprávneho kraja v celkovej výške takmer 2,881 mld. korún bol rozdelený pre odvetvia vzdelávania vyše 1,58 mld. Sk, sociálneho 544,2 mil. Sk, dopravy 500,3 mil. Sk, kultúry 131,4 mil. Sk a na činnosť Úradu KSK 127,4 mil. Sk. Na základe uznesenia zastupiteľstva sme vypracovali s plným zapojením jednotlivých odvetvových odborov úradu a príslušných organizácií rozpis rozpočtu na jednotlivé organizácie v pôsobnosti samosprávneho kraja. Bežný rozpočet však nepostačuje na plné vykrytie potrieb. Preto budeme musieť naďalej pokračovať v racionalizačných opatreniach. Našou prioritou je, aby žiadne zariadenie nebolo ohrozené pre nedostatok finančných prostriedkov.

Investičný rozpočet KSK na rok 2005 predstavuje vyše 104 milióna Sk. Oproti vlaňajšku je to o takmer 200 mil. Sk menej. Pod zníženie kapitálových príjmov KSK sa podpísal aj pre náš kraj nevýhodne určený výber daní z motorových vozidiel. Ako sa s touto skutočnosťou samosprávny kraj vyrovná?

- Investičný rozpočet zastupiteľstvo schválilo v decembri a tiež jeho prerozdelenie na jednotlivé investičné akcie. Intenzívne pociťujeme nedostatok peňazí v tejto kapitole rozpočtu. Zahájili sme proces intenzívnejšej identifikácie a následného predaja nepotrebného majetku. Očakávame, že časť nutných potrieb vykryjeme z prebytku hospodárenia za rok 2004. Medzi hlavné investičné akcie KSK na rok 2005 boli zaradené v prvom rade už začaté akcie: rekonštrukcia objektu Úradu KSK, polikliniky v Moldave nad Bodvou, pokračovanie dostavby michalovskej nemocnice, úpravy na budove košického konzervatória. Z rozpočtu KSK chceme 10 miliónmi Sk prispieť na dokončenie rekonštrukcie Domova dôchodcov a sociálnych služieb na Južnej triede v Košiciach. Púšťame sa aj do menších rekonštrukčných akcií, zameraných najmä na úsporu prevádzkových nákladov a zníženie energetickej náročnosti. Podali sme 24 projektov investičného charakteru v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorými sa uchádzame o peniaze z EÚ na rekonštrukciu zariadení v našej pôsobnosti. Dva projekty už boli schválené – Zefektívnenie tepelného hospodárstva Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach v hodnote vyše 48 mil. Sk a Modernizácia knižnice v Spišskej Novej Vsi za vyše 18 mil. Sk. Dva projekty boli zaradené do tzv. zásobníka a ďalších 20 v hodnote takmer 559 mil. Sk je v hodnotiacom procese.

V programe zastupiteľstva je tiež založenie Kultúrnych centier v Kráľovskom Chlmci, Gelnici a Sobranciach. Priblížte nám prosím ich poslanie.

- Kultúrne centrá budú pracovať ako detašované pracoviská príslušných osvetových stredísk tak, aby prenášali ich aktivity do spomínaných menších miest a mikroregiónov. Chceme tak podporiť rozvoj národnostnej kultúry v Medzibodroží a priniesť viac zaujímavých kultúrnych podujatí do Gelnice a Sobraniec.

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v okrese Spišská Nová Ves je ďalším bodom, ktorým sa budú regionálni poslanci zaoberať. Čo sleduje racionalizácia a aké kroky predchádzali jej návrhu?

- V súčasnosti máme v okrese Spišská Nová Ves (SNV) 14 stredných škôl a jedno školské zariadenie. Optimalizáciou, teda po zlúčení, ich bude deväť. Zámery racionalizácie sme prerokovali so štatutármi dotknutých škôl, konzultovali sme ich s nezávislými odborníkmi, prerokúvala ich školská komisia Zastupiteľstva KSK. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj, počty detí klesajú, naše školy majú podstatne vyššiu kapacitu ako je počet žiakov končiacich základné školy. A takýto vývoj nás čaká aj v budúcnosti.

V súlade so zámerom racionalizácie navrhujeme zriadiť Združenú strednú školu drevársku v SNV a následne vyradiť zo siete škôl SPŠ drevársku, SOU nábytkárske – drevárske odbory a Dievčenskú odbornú školu v Spišskej Novej Vsi. Navrhujeme zriadiť SOU remesiel a služieb v SNV s následným vyradením SOU stavebného, SOU nábytkárskeho ostatných odborov v SNV, SOU elektrotechnického v Krompachoch a Strediska praktického vyučovania v SNV zo siete škôl. Navrhujeme zriadiť Technickú akadémiu v SNV s následným vyradením SPŠ v SNV, SPŠ strojníckej v SNV a SPŠ elektrotechnickej v Krompachoch zo siete škôl a školských zariadení.


Regionálny parlament bude schvaľovať aj štatút hodnotiacej a výberovej komisie pre opatrenie zamerané na renováciu a rozvoj obcí. Zrejme to súvisí s novou kompetenciou KSK.

- Áno, Košický samosprávny kraj bude hodnotiť, vyberať a navrhovať na schválenie ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja projekty podané na základe výzvy Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. Projekty na KSK možno predkladať do 15. februára 2005. Už dnes možno povedať, že evidujeme veľký záujem.

Text: Soňa Jakešová   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk