magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prezident SR Ivan Gašparovič navštívil Košický samosprávny kraj
@ Aktuálne -> Verejná správa      Nov 26 2004 - 15:12 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou prijal na Úrade KSK predseda Rudolf Bauer. Hlava štátu navštívila sídlo košickej regionálnej samosprávy po prvýkrát od zvolenia do funkcie. Na stretnutí sa zúčastnila riaditeľka Úradu KSK Rozália Múdra, predstavitelia vedenia úradu, regiónu a poslanci Zastupiteľstva KSK.

Významnou témou rozhovoru bolo vyrovnávanie veľkých regionálnych rozdielov medzi východnou a západnou časťou krajiny, čo prezident považuje za celoslovenskú i svoju vlastnú prioritu. "Je to úloha všetkých županov, ale má byť korunovaná a podporovaná vládou", uviedol Ivan Gašparovič s tým, bez pomoci vlády, ktorá by si mala urobiť vlastný koncepčný program, sa problém nedá vyriešiť.

Prezident sa zaujímal dopad fiškálnej decentralizácie na fungovanie regionálnej samosprávy. Rudolf Bauer v tejto súvisloti poukázal na prehlbujúcu sa disparitu v rozdeľovaní verejných zdrojov. Budúcoročný rozpočet KSK po zavedení nových ekonomických pravidiel v kapitálových výdavkoch klesne v roku 2005 z tohtoročných 300 miliónov na necelých 100 miliónov Sk. Podľa predsedu to bude mať vplyv na nárast tzv. moderizačného dlhu. Rudolf Bauer poukázal na nespravodlivé rozdeľovanie cestnej dane, z ktorej budú profitovať bohatšie regióny na úkor ostatných. Tieto poplatky budú miestnou daňou a plynúť budú do pokladní tých VÚC, na území ktorých sú inštitúcie a firmy registrované a nie krajom, kde sídlia ich prevádzky a v ktorých používajú cesty. Spravodlivejším riešením by podľa R. Bauera bolo, keby sa cestná daň prerozdeľovala podobným spôsobom, ako daň fyzických osôb.

Rudolf Bauer informoval hlavu štátu o situácii v KSK, v ktorom žije 760 tisíc obyvateľov, priebehu a prínose reformy verejnej správy. Ako uviedol, po prechode kompetencií zo štátu na vyšší územný celok v oblasti školstva došlo k podstatnému zlepšeniu hospodárenia stredných škôl, pričom takmer všetky v súčasnosti hospodária bez dlhov. Zavedením zásad hospodárenia v nemocniciach v pôsobnosti KSK sa v priebehu dvoch rokov podarilo znížiť ich zadlžovanie na úroveň 30 percent oproti pôvodnému stavu. Za najproblémovejší majetok, ktorý delimitáciou prešiel zo štátu na KSK, označil Rudolf Bauer cesty II. a III. triedy. Na tomto majetku KSK je aktuálny investičný dlh okolo 900 mil. Sk bez nákladov potrebných na vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Predseda informoval Ivana Gašparoviča o modeli, ktorý chce KSK uplatniť pri stavebných úpravách ciest. Ide v ňom o partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktoré už od budúceho roka umožní rozsiahlejšie opravy ciest za podmienok výhodných pre obe zúčastnené strany.

Košický župan sa venoval aj problémom spojeným s vysokou mierou nezamestnanosti v kraji pohybujúcou sa okolo 22 percent, nedobudovanou infraštruktúrou, chýbajúcemu napojeniu východného Slovenska rýchlocestou na Maďarsko. Za kľúčový dokument pri rozvoji regiónu označil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Spomenul spoločné úsilie KSK a Prešovského samosprávneho kraja o rozvoj východného Slovenska a aktivitách v projekte Slovensko – východ.

Ako uviedol prezident, jeho zámerom je zmapovať poznatky z doterajšieho fungovania VÚC a spoznať predstavy predstaviteľov regionálnych samospráv o budúcnosti žúp. Ivan Gašparovič povedal, že chce byť v rámci svojich kompetencií nápomocný pri ďalšom rozvoji samosprávnych krajov.

Text: Soňa Jakešová
Foto: ¼ubomír Lehotský, Marián Krlička   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk