magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Rozvoj sociálnych služieb v KSK aj vďaka prostriedkom Rozvojovej banky RE
@ Aktuálne -> Verejná správa      Nov 25 2004 - 09:11 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Aktuálna situácia v sociálnych zariadeniach v pôsobnosti KSK, projekty transformácie zariadení sociálnych služieb, výsledky monitoringu ich kvality a ďalšie zámery v tejto oblasti boli témou tlačovej besedy predsedu KSK Rudolfa Bauera.

Košický župan uviedol, že v oblasti sociálnych služieb je kľúčovým záujmom regionálnej samosprávy zabezpečiť pri realizácii rozvojových projektov kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu nových účelových objektov. „Ide nám o to, aby sme dokázali prevádzkovať sociálne služby zodpovedajúce požadovaným štandardom. V rámci decentralizačnej dotácie bol kapitálový rozpočet KSK značne podhodnotený. Z vlastných príjmov v súčasnosti nedokážeme vykryť všetky opodstatnené potreby v každej oblasti činnosti. S cieľom získať kapitálové prostriedky sme sa uchádzali o získanie prostriedkov z Rozvojovej banky rady Európy v rámci projektu transformácie existujúcich domovov sociálnych služieb. Z piatich predložených projektov boli úspešné a teda vybraté na realizáciu tri,“ informoval R. Bauer. Upresnil, že ide o rekonštrukciu objektu v Matilde Hute, ktorý bude slúžiť ako Domov sociálnych služieb pre deti a mládež s celoročným pobytom v Prakovciach, výstavbu nových objektov určených na chránené bývanie na pozemku v užívaní Domova sociálnych služieb pre deti a mládež s ťažkým telesným postihnutím na Opatovskej ceste v Košiciach a rekonštrukciu objektu Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Južnej triede v Košiciach.

V objekte v Matilda Hute v roku 1956 v bývalom sídle grófskej rodiny Jakobsovej zriadili domov dôchodcov pre 50 klientov. V roku 1961 v objekte umiestnili detský ošetrovací ústav pre mentálne a telesne postihnuté deti s celoročným pobytom s kapacitou 120 osôb. V roku 1995 zariadenie presťahovali z nevhodných starých priestorov v Matilde Hute do zrekonštruovaného objektu materskej školy v Prakovciach. V roku 2000 bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu pôvodných priestorov domova sociálnych služieb v Matilda Hute. K dnešnému dňu bolo na objekte preinvestovaných okolo 90 miliónov korún. Z rozpočtu Krajského úradu to bolo pred delimitáciou domova pod KSK 34,5 mil. Sk. Z rozpočtu KSK bolo použitých 34 mil. Sk a z Rozvojovej banky rady Európy 22,5 mil. Sk. V súčasnosti je rekonštrukcia takmer hotová. „Chceme, aby klienti našli v novom domove sociálnych služieb dôstojné podmienky už začiatkom budúceho roka. Odovzdaním objektu, s plánovanou kapacitou 50 obyvateľov, znížime kapacitu súčasného Domova sociálnych služieb v Prakovciach o 30 klientov a vytvoríme 20 nových miest,“ informoval R. Bauer.

V prípade Domova sociálnych služieb Opatovská ide o výstavbu troch nových samostatných objektov, určených na novú formu sociálnej služby – chránené bývanie. Využívať ju budú ľudia s ťažkým telesným postihnutím, ale aj klienti s mentálnym postihnutím. „Na poskytovanie tejto služby sme doposiaľ v Košickom samosprávnom kraji nemali vytvorené podmienky. Výstavbu objektov sme realizovali z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v celkovej výške 10,6 mil. Sk a z prostriedkov z Rozvojovej banky rady Európy vo výške 6,6 mil. Sk. V minulom roku bolo na Opatovskej preinvestovaných aj 1,5 mil. Sk z prostriedkov štátu,“ doplnil predseda s tým, že kolaudácia objektov je plánovaná na 30. novembra 2004, pričom prví obyvatelia v nich nájdu svoj domov už v januári. V novo vystavaných objektoch budú bývať 14 obyvatelia z telesným, ľahkým alebo stredným mentálnym postihnutím.

„Ïalším projektom, na ktorý sme získali prostriedky z Rozvojovej banky Rady Európy je rekonštrukcia objektu Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Južnej triede v Košiciach, ktorý je medzi Košičanmi známy ako „chudobinec“. Práve touto rekonštrukciou chceme podstatne zvýšiť štandard bývania a samozrejme oslobodiť toto zariadenie od nelichotivého prívlastku,“ povedal Rudolf Bauer. Objekt od roku 1270 nepretržite slúžil na sociálne a zdravotné účely. V zariadení je v súčasnosti ubytovaných 117 klientov. Nedostatkom sú najmä spoločné hygienické zariadenia, izby pre väčší počet ubytovaných, bariéry. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 55 mil. Sk. Z toho 27 mil. Sk je z rozpočtu štátu a 18 mil. z Rozvojovej banky Rady Európy. Rekonštrukcia prebieha po etapách pri plnej činnosti zariadenia. „V súčasnosti finišujeme s prvou etapou, predpokladáme že celková rekonštrukcia objektu bude ukončená už v prvom polroku budúceho roka,“ informoval predseda.

V pôsobnosti KSK je 9 domovov sociálnych služieb – 3 pre deti s denným a týždenným pobytom, 3 pre deti s celoročným pobytom a 3 pre dospelých s celoročným pobytom. „Po prvýkrát sme vykonali monitoringy kvality vo všetkých našich zariadeniach sociálnych služieb po ich prechode zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu pod regionálnu samosprávu, teda v roku 2002. Prvé monitoringy poukázali na rezervy a dali nám impulz k realizácii ďalšieho smerovania a rozvoja existujúcich zariadení sociálnych služieb“ uviedol R. Bauer. Monitoringy sa zamerali na hodnotenie štandardov v oblasti života obyvateľov – bývanie, hygienu, zdravie, na oblasť úrovne stravovania, sociálne postavenie obyvateľov vrátane možností vzdelávania a výchovy obyvateľov.

„Zaujímala nás pred profesionálna a profesionálna príprava klientov v domovoch sociálnych služieb, dodržiavanie ich práv a sociálna integrácia. V tomto roku sme opätovne vykonali monitoringy kvality. Vyplynul z nich značný pozitívny posun najmä v oblastiach sociálneho statusu obyvateľov, sociálnej integrácie, ale aj v oblasti stravovania a bývania. Tešia nás výsledky, ktoré sme dosiahli za uplynulé dva roky:
- vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb boli pre klientov vypracované individuálne plány,
- v zariadeniach pre deti boli do realizácie týchto plánov v podstatne väčšej miere zaangažovaní rodičia a profesionálni pracovníci,
- klienti majú možnosť participovať na príprave jedálneho lístka, pričom majú možnosť výberu z viacerých jedál,
- všetky domovy dôchodcov spolupracujú s psychológmi, čo nebolo bežným štandardom,
- všetci vedúci výchovy v domovoch sociálnych služieb majú vysokoškolské vzdelanie, čo tiež nebolo všade samozrejmosťou.

Veľmi nás teší zlepšenie podmienok domova sociálnych služieb po jeho presťahovaní z Jasova do účelovej budovy v Rožňave. Počet ubytovaných na izbách sa nám tým podarilo znížiť z 8 na 2 až 3 klientov,“
povedal k tejto téme Rudolf Bauer.

KSK chce komplexné monitoringy vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb vykonávať raz za dva roky. „Aj to považujeme za motiváciu pre riaditeľov a personál, aby neustále zvyšovali kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Musím konštatovať, že súčasné monitoringy poukázali na nedostatky a rezervy v kvalifikovanosti personálu zariadení. Budeme samozrejme trvať na odstránení tohto hendikepu,“ uviedol župan.

K plánom na nasledujúce obdobie predseda uviedol, že KSK sa zameria najmä na ďalšie zvyšovanie kvality existujúcich sociálnych služieb a rozširovanie existujúcich sociálnych služieb cestou podpory mimovládnych organizácií ktoré pôsobia v tejto oblasti. „Pri rozširovaní poskytovaných sociálnych služieb bude našou prioritou aj naďalej podpora najmä terénnych sociálnych služieb, denných stacionárov a iných tzv. odľahčujúcich sociálnych služieb,“ povedal R. Bauer s tým, že rozširovanie sociálnych služieb znamená aj vytváranie nových pracovných miest. „Takýmto spôsobom sme v našom kraji podporili počas uplynulých dvoch rokov vytvorenie 126 nových pracovných miest,“ uzavrel predseda.

Text: Soňa Jakešová
Foto: Marián Krlička   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk