magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj budú postupovať na rozvoji východu Slovenska spoločne
@ Aktuálne -> Verejná správa      May 29 2002 - 15:27 GMT
Predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík podpísali 29. mája 2002 rámcovú zmluva o spolupráci medzi oboma vyššími územnými celkami, ktoré v minulosti tvorili jeden Východoslovenský kraj.

Význam tejto dohody možno nájsť vo viacerých rovinách. Ide predovšetkým o realizáciu projektov na rozvoj infraštruktúry, ktorej nízka úroveň často odrádza potencionálnych zahraničných investorov. Oba kraje taktiež majú záujem spoločne pracovať na regionálnom rozvoji tak, aby sa odstránili evidentné negatíva, medzi ktoré predovšetkým patrí nezamestnanosť a menší regionálny marketing, napríklad v porovnaní s Bratislavským samosprávnym krajom. Pritom Košický samosprávny kraj má približne 760 tisíc obyvateľov a Prešovský samosprávny kraj asi 790 tisíc. Ide teda o zmluvu, ktorej napåňanie sa týka kvality života takmer jeden a pol milióna obyvateľov Slovenska.

Zmluva je pomerne široko koncipovaná a v budúce projekty na jej plnenie je možné realizovať rôznymi smermi. O bližšiu konkretizáciu jej významu i o nasledujúcich krokoch sa obaja predstavitelia regionálnej samosprávy po podpise zmluvy porozprávali s prítomnými novinármi:

- Podpísaná bola rámcová zmluva, aké však budú prvé konkrétne projekty, ktoré na ňu budú naväzovať?

Rudolf Bauer: „Prvým projektom je dohoda o spoločnom vstupe do medzinárodného združenia Karpatský euroregión. V rámci tohto projektu ide o oživenie ekonomiky v prihraničných regiónoch v rámci východného Slovenska, takisto o výmenu v oblasti kultúry.

Na druhej strane chceme v rámci pôsobnosti samosprávy, už v čase kedy preberáme kompetencie, spolupracovať v oblasti školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, alebo rozvoja infraštruktúry, cestnej štruktúry a podobne. V tomto smere máme v oboch krajoch rovnaké charakteristiky, pokiaľ ide o nezamestnanosť, nedobudovanosť technickej infraštruktúry, takže, samozrejme, pôjdeme do spoločných projektov, aby sa táto situácia zlepšila."

Peter Chudík: „V Prešove sme už v zastupiteľstve schválili vstup do Karpatského euroregiónu, v Košiciach by to malo byť čochvíľa.

V rámci kategorizácie regiónov podľa Európskej únie má Košický a Prešovský kraj rovnaké ohodnetenie – kategória 2. Sú tu možnosti, ako prostredníctvom projektov prepojených pre oba kraje zabezpečiť zlepšenie aj zo štrukturálnych fondov.“

- Táto zmluva zahàňa aj zriadenie konzultačnej rady. Dokedy tento orgán bude ustanovený a aké budú jeho prvé kroky?

Rudolf Bauer: „Tento orgán bude zriadený v rámci zabezpečenia mechanizmu spolupráce. Budúci mesiac by mal tento orgán vzniknúť a budú tam predovšetkým pracovníci našich úradov, môžeme prizvať aj odborníkov z iných oblastí a budú sa riešiť už konkrétne problémy, ktoré máme v oblasti pôsobnosti, ktoré sme už prevzali, ale aj prípravy na presun kompetencií v ostatných oblastiach, napríklad regionálneho rozvoja.“

Peter Chudík: „Tento orgán by mal kontrolovať jednotlivé projekty. Som presvedčený, že k jednotlivým konkrétnym bodom, ktoré budeme riešiť, vzniknú ďalšie pracovné skupiny a kontrolu i reguláciu týchto projektov bude vykonávať spomínaná konzultačná skupina.“

- Po vzniku samosprávnych krajov začala delimitácia majetku zo štátnej správy na samosprávne celky. Práve medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom však nastala situácia, že došlo aj k rozdeleniu jednej kultúrnej inštitúcie. Spišský hrad leží na území Košického samosprávneho kraja, ale bol riadený Spišským múzeom, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. Bratislava to vyriešila svojsky a previedla správu hradu pod seba, konkrétne pod Ministerstvo kultúry SR. Jeden z dôvodov bol údajne ten, že dva samostatné kraje sa nemusia, prípadne nechcú dohodnúť. Rámcová zmluva, ktorú ste podpísali, však svedčí o niečom inom. Budete žiadať, aby zakladateľská funkcia, správa národnej pamiatky Spišský hrad prešla spod Bratislavy späť na východ Slovenska?

Peter Chudík: „To nie je jediná záležitosť, ktorú priniesla prax. Tesne pred tým, ako prechádzajú kompetencie na samosprávu, štátna správa v spolupráci s Vládou Slovenskej republiky jednoducho majetok a organizácie prevádza pod Bratislavu takouto formou. S nami o týchto veciach nikto nehovoril, a to vidím ako najhoršie. Mal som telefonát s pánom ministrom Kňažkom, kde mi povedal, že s pánom prednostom Poláčkom sa rozhodli túto vec takto realizovať. Poprosil som ho, aby aspoň niekto prišiel na krajské zastupiteľstvo do Prešova, aby to pred ním zdôvodnil. To sa aj stalo, ale zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja vyjadrilo nesúhlas s prevedením majetku pod ministerstvo. Myslím, že aj naša zmluva hovorí jasne o tom, že Prešovský a Košický samosprávny kraj by sa vedeli dohodnúť, ako to riešiť, ale nikto nám takúto možnosť nedal.“

Rudolf Bauer: „My sme boli len postavení pred hotovú vec. Napriek tomu sme rokovali na ministerstve kultúry a dohodli sme sa, že bude vytvorená pracovná komisia, ktorá sa bude zaoberať problematikou Spišského hradu aj za účasti zástupcov obidvoch samosprávnych krajov. V budúcnosti by podľa môjho názoru mal nastať taký stav, že sa bude rešpektovať územný princíp, ktorý je zakotvený v zákone o majetku vyšších územných celkov.“

- Ako sa vám podarilo prekonať bariéry brániace užšej spolupráci politických subjektov, ktoré vás nominovali do funkcií? Ako by ste charakterizovali vaše osobné vzťahy?

Peter Chudík (HZDS): „Ja osobne žiadnu bariéru nepociťujem a nikdy som ju necítil. Hneď pri prvom stretnutí sme hovorili o tejto spolupráci. Som presvedčený, že predsedovia samosprávnych krajov sú zodpovední predovšetkým voči voličom a nie voči politickým stranám.“

Rudolf Bauer (KDH): „Poznáme sa už z parlamentu. Vždy sme mali dobré vzťahy a naše prvé stretnutie bolo hneď prvý deň po voľbách. Neskôr začiatkom januára v Prešove sme sa dohodli na úzkej spolupráci.“

- Myslíte si, že váš príklad budú nasledovať aj vo veľkej politike?

Peter Chudík: „Osobne som toho názoru, že historický politický zmier na Slovensku je potrebný. Kedy bude, záleží od iných, nie od nás. Pre lepšie smerovanie Slovenska je to nevyhnutné a urobím všetko preto, aby sa tak stalo.“

Rudolf Bauer: „Je veľmi dôležité, aby sa zmierňovala polarizácia spoločnosti. V tomto ohľade bude KDH pôsobiť na politickej scéne tak, aby celková klíma bola lepšia.“

29. 5. 2002
Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk