magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

R. Bauer: Pri rekonštrukciách ciest chceme využiť aj súkromný kapitál
@ Aktuálne -> Verejná správa      Aug 27 2004 - 10:07 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) -Pri stavebných úpravách ciest II. a III. triedy chce Košický samosprávny kraj (KSK) použiť model partnerstva súkromného a verejného sektora. O tomto spôsobe a jeho výhodách informoval včera novinárov predseda KSK Rudolf Bauer. Financovaním opráv ciest vo vlastníctve KSK sa bude zaoberať košický regionálny parlament na rokovaní 30. augusta. Župan Rudolf Bauer informoval predstaviteľov tlače aj o ďalších materiáloch, o ktorých bude zastupiteľstvo rokovať.

KSK sa od januára 2004 stal vlastníkom ciest II. a III. triedy. Účtovná hodnota majetku súvisiaceho s delimitáciou ciest, ich správou a údržbou na KSK je 2,7 miliardy Sk. Na čerpanie bežných výdavkov, spojených s týmto vlastníctvom, KSK dostal 282 miliónov 261 tisíc Sk pri prevzatí 506 zamestnancov. Na kapitálové výdavky to bolo zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva dopravy 13,8 milióna korún.

„Od začiatku sme deklarovali veľkú nespokojnosť s výškou delimitovaných finančných prostriedkov. Skutočná potreba pre náš kraj je vyššia o 400 mil. Sk pre potreby čerpania bežných výdavkov. Na kapitálové výdavky je potreba až 10 násobne vyššia“, uviedol Rudolf Bauer.

Do pôsobnosti KSK prešlo 560 kilometrov ciest II. a 1 381 kilometrov ciest III. triedy.

„Stavebný stav ciest II. triedy sa meral v dvojročných cykloch meracím prístrojom Slovenskej správy ciest profilografom, ktorým sa zisťovala miera výskytu pozdåžnych a priečnych nerovností a narušenia vozovky. Z posledných meraní vyplýva, že z celkovej dåžky ciest II. triedy vo vlastníctve KSK je 205,2 km (35,7 %) v nevyhovujúcom a 63,4 km (10,9%) v havarijnom stave. Týchto spolu 268,6 km ciest je potrebné opraviť prioritne v čo najkratšom čase“, povedal predseda s tým, že na vyhodnocovanie stavu povrchu ciest III. triedy sa nepoužíva diagnostická technika, hodnotenie stavu vozoviek vykonáva správca ciest každoročne vizuálnymi prehliadkami. Z celkovej dåžky ciest III. triedy 1381 km je 332,3 km (24,1%) v nevyhovujúcom stave a 44,8 km (3,2 %) v havarijnom stave.

Podľa vypracovaného prieskumu o stavebnom stave ciest je teda viac ako tretina v zlom a veľmi zlom až havarijnom technickom stave. Na tomto majetku je vyčíslený dlhodobý investičný dlh 0,9 miliardy Sk vrátane opráv mostných objektov. Zo 658 mostných objektov v pôsobnosti KSK je v zlom a veľmi zlom stave 44.

„Podľa Cestného zákona k nám prešli aj plánovanie a výstavba ciest II. a III. triedy. Túto kompetenciu sme pri delimitácii ciest nemali a ani ju nemáme krytú finančnými ani ľudskými zdrojmi“, informoval R. Bauer. Uviedol, že KSK podľa svojich finančných možností v tomto roku realizoval rekonštrukcie niekoľkých exponovaných úsekov ciest. V júli uviedol do prevádzky opravenú cestu II. triedy v úseku Košická Belá – most Košické Hámre dlhú 2700 metrov s rozpočtovým nákladom 2,4 milióna Sk. V júni bola ukončená rekonštrukcia ďalších havarijných úsekov ciest. Išlo o súvislú rekonštrukciu povrchu krytu cesty na Folkmárskom kopci s rozpočtovým nákladom 2, 14 milióna Sk a rekonštrukciu krytu cesty prieťah obcou Ïurkov s rozpočtovým nákladom 2,4 milióna Sk.

Podľa analýzy technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré si vyžadujú urýchlené stavebné úpravy a rekonštrukcie, je potrebné zrealizovať ešte 113 cestných stavieb v celkovom náklade okolo 546 miliónov korún. K tomu treba prirátať 300 miliónov korún na rekonštrukcie a výstavby mostných objektov.
„Na kapitálové výdavky sme zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva dopravy dostali 13,8 milióna korún, čo nepostačuje ani na nevyhnutnú obnovu zastaranej technickej základne jednotlivých stredísk Správ a údržieb a už vôbec nie na rozvoj cestnej siete. Materiál, ktorý predkladáme zastupiteľstvu, sa zaoberá využitím úverových zdrojov na financovanie stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja“, uviedol R. Bauer s tým, že ide o model obnovy cestnej siete prostredníctvom projektov na báze verejného a súkromného partnerstva. Ako dodal, modely tohto partnerstva sa už s úspechom uplatnili vo viacerých krajinách Európy, veľmi dobré skúsenosti s ním majú aj v Čechách.

„Týmto spôsobom chceme realizovať stavebné úpravy ciest II. a III. triedy a mostných objektov s celkovým predpokladaným nákladom 476 miliónov korún“, povedal predseda. V súčasných podmienkach KSK považuje v porovnaní s bankovými, či dodávateľskými úvermi za najvýhodnejšie projekty financované práve na základe modelu partnerstva verejného a súkromného sektora. Za výhody označil, že je možné v relatívne krátkom čase realizovať väčší rozsah obnovy cestnej siete bez vysokého jednorazového finančného zaťaženia vlastného rozpočtu KSK.

„Súčasťou zmluvy počas celého trvania projektu môže byť aj stavebná a bežná údržba ciest, čo umožní úsporu nákladov na údržbu rekonštruovaných ciest. Prednosťou je aj aplikácia najmodernejších postupov a technológií bez rizík, pretože zodpovednosť za zrealizované dielo je na strane zhotoviteľa počas celého trvania projektu čo je 10 rokov“, dodal predseda.

K očakávanému vplyvu pri využití tohto modelu financovania na rozpočet KSK R. Bauer uviedol, že celkové predpokladané náklady vo výške 476 mil. Sk bude KSK uhrádzať zo svojho rozpočtu v zmluvne dohodnutých rovnomerných splátkach počas 10 rokov po prevzatí diela. Výška ročných splátok bude okolo 50 mil. Sk, čo predstavuje približne 1,8 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Text: Soňa Jakešová
Foto: Marián Krlička

Domovské stránky KSK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk