magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KSK investoval do opravy cesty Belá – Košické Hámre
@ Aktuálne -> Región      Jul 09 2004 - 07:47 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer včera slávnostným prestrihnutím pásky odovzdal do užívania zrekonštruovanú cestu II. triedy II/547 v úseku odbočka do obce Košická Belá – most Košické Hámre.

Na odovzdávaní cesty sa zúčastnili vedúci odboru dopravy Úradu KSK Antonín Reisinger, generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Pavol Šoltés, predstavitelia zhotoviteľa C.S. Bitunova s.r.o. Zvolen, starosta obce Košická Belá Miroslav Ruščák, zástupcovia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – okolie a ďalší.

Košický samosprávny kraj sa stal od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy vo svojom územnom obvode. Z celkovej dåžky 1.950 km ciest a 658 mostov je väčšina ciest v nevyhovujúcom až havarijnom technickom stave.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo svojím uznesením č. 2003/140 zo dňa 13.10.2003 koncepciu prechodu správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby ciest vo svojej pôsobnosti. Na základe uvedenej koncepcie a zámeru Košického samosprávneho kraja na zabezpečenie zdrojov financovania výstavby a rekonštrukcií ciest vo vlastníctve KSK boli z vlastných rozpočtovaných zdrojov v júni 2004 rekonštruované najhoršie úseky ciest II. tried. V roku 2004 má k dispozícií KSK v kapitálových výdavkov 13.826 tisíc Sk.

Uvedená suma však nepostačuje ani na nevyhnutnú obnovu zastaranej technickej základne jednotlivých stredísk Správ a údržieb a už vôbec nie rozvoj cestnej siete. Z tohto dôvodu sa bude na rokovaní 30. augusta 2004 Zastupiteľstvo KSK zaoberať možnosťou navýšenia rozpočtu v uvedenej kapitole a možnosťami hľadania úverových zdrojov. Zámerom je urýchliť pokračovanie prác pri odstraňovaní nevyhovujúceho stavu ciest.

Odstránenie niektorých havarijných úsekov ciest už Košický samosprávny kraj ukončil. V súčasnosti prebieha ich preberanie od zhotoviteľov, ktorí uspeli vo verejnom obstaraní.

Prehľad zrealizovaných stavieb v mesiaci jún 2004:

1. Súvislá rekonštrukcia povrchu krytu cesty II/547 - Folkmársky kopec s rozpočtovým nákladom 2.141 598,-Sk, zrealizovaná Cestnými stavbami,
a.s. Košice.

2. Súvislá rekonštrukcia povrchu krytu cesty II/547 v úseku odbočka cesty do obce Košická
Belá - most Košické Hámre v dåžke 2700 metrov s rozpočtovým nákladom 2.379 524 Sk,
zrealizovaná CS Bitunova, spol. s.r.o. Zvolen.

3. Rekonštrukcia krytu cesty II/576 prieťah obcou Ïurkov, s rozpočtovým nákladom
2.373.455 Sk, zrealizovaná CS Bitunova, spol. s.r.o. Zvolen.


Na základe analýzy technického stavu ciest II. a III. tried, ktoré si vyžadujú urýchlené opravy a rekonštrukcie, predloženej februárovému rokovaniu zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je potrebné zrealizovať ešte 113 stavieb, v celkovom náklade cca 545,519 mil. Sk, okrem rekonštrukcií a výstavby mostných objektov na ktoré je potrebné zabezpečiť ďalšie finančné zdroje vo výške približne 300 mil. Sk.

Text: Soňa Jakešová
Foto: ¼ubomír Lehotský

Domovské stránky KSK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk