magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Správa zdravotníckych zariadení odštartovala reformy
@ Aktuálne -> Medicína      Jun 03 2004 - 07:51 GMT
(Košický samosprávny kraj - tlačová správa) -- Na včerajšej tlačovej besede sa predseda KSK Rudolf Bauer venoval transformácii polikliník v pôsobnosti KSK a zámerom Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja.

„Zastupiteľstvo na februárovom rokovaní schválilo stratégiu transformácie polikliník. Na jej základe došlo k zlúčeniu šiestich polikliník na území Košíc a to polikliniky Nad jazerom, Juh, Košice-okolie, Sever, Staré mesto a Východ do jedného subjektu - Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja. Správa začala fungovať ako príspevková organizácia od apríla tohto roku, do funkcie jej riaditeľa zastupiteľstvo potvrdilo víťaza výberového konania Štefana Rychnavského“, povedal v úvode šéf KSK.

Dôvodom, ktoré viedli k transformácii, bol fakt, že zdravotnícke zariadenia na všetkých poliklinikách boli na 95 percent odštátnené. Polikliniky vykonávali správcovskú činnosť a zdravotnícka starostlivosť sa poskytovala len v trinástich štátnych ambulanciách. Závažným faktom bolo neefektívne riadenie samostatných polikliník šiestimi štatutármi v minulom období.

V rámci stratégie transformácie polikliník bolo do konca marca 2004 dokončené odštátnenie zvyšných ambulancií. K tomuto dátumu zastupiteľstvo rozhodlo aj o odvolaní riaditeľov polikliník. Správcom objektov polikliník sa stala od apríla Správa zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja.

„Transformácia už priniesla viacero pozitív - odstránila nejednotnosť riadenia pri správe a prenájme majetku, znamená zníženie počtu riadiacich a technicko-hospodárskych pracovníkov a úspory mzdových a režijných nákladov“, uviedol R. Bauer.

Ekonomické výsledky hospodárenia poukazovali na neefektívnosť riadenia polikliník. V roku 2003 suma strát polikliník predstavovala takmer 26 miliónov korún. Za 1. štvrťrok roku 2004 to bola strata vyše 7,8 milióna korún. Najhoršie ekonomické výsledky vykazovala Poliklinika Košice – okolie, ktorá mala v roku 2003 stratu takmer 13 miliónov korún, v prvom štvrťroku 2004 vykázala hospodársky výsledok mínus 2,4 milióna korún. Poliklinika Košice – staré mesto mala v roku 2003 stratu 4,5 milióna korún, v I. štvrťroku 2004 to bolo 1,1 milióna korún. S najnižšou stratou hospodárila Poliklinika Východ - v roku 2003 mala hospodársky výsledok mínus 644 tisíc korún, za prvý štvrťrok tohto roka vykázala hospodársky výsledok mínus 702 tisíc korún.

Výsledkom neefektívneho riadenia boli nízke príjmy z nájmu na základe netransparentných zmlúv, nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a neustále klesajúce príjmy zo zdravotných poisťovní, čo nepokrývalo náklady na riadiaci aparát, prevádzku a údržbu objektov.

„Doteraz vykonané ekonomické analýzy potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia transformovať polikliniky do jedného celku, čím sme účinne eliminovali ďalšie narastanie ich dlhov a strát“, povedal predseda.

Správa zdravotníckych zariadení už vykonala analýzu prevzatých záväzkov a pohľadávok po bývalých poliklinikách, uskutočnila rokovania s najväčšími veriteľmi a dosiahla dohody o postupnom splácaní záväzkov s prijateľným časovým horizontom, prijala novú organizačnú štruktúru, začala pripravovať situačné plány a pasportizáciu všetkých objektov a plôch vhodných na prenájom, centralizovala personálnu a mzdovú agendu, vypovedala nevýhodné zmluvy a pripravuje nové nájomné zmluvy s presnou špecifikáciou prenajatej plochy, prehodnocuje výšky záloh za energie, poskytované služby a režijné náklady.

Správa prevzala do svojho stavu 102 zamestnancov, z ktorých bolo 79 prevádzkových a 23 technicko – hospodárskych. K 31. marcu 2004 v poliklinikách pracovalo 155 zamestnancov vrátane personálu štátnych ambulancií. K dnešnému dňu je stav zamestnancov 98, z toho 79 prevádzkových pracovníkov. Centralizáciou ekonomických a hospodárskych činností sa zníži počet technicko-hospodárskych zamestnancov na polovicu. Vedenie správy prehodnotí aj počet obslužných zamestnancov v takzvanej R kategórii, čo sú napríklad informátori, strážnici, upratovačky. Doterajšie zníženie počtu zamestnancov v priebehu 2 mesiacov prinieslo zníženie osobných nákladov o 150 tisíc korún mesačne. Po ďalšej redukcii to bude 250 tisíc korún mesačne oproti stavu k 1. aprílu 2004.

„Pre nový subjekt je závažnou skutočnosťou prevzatie záväzkov bývalých polikliník, čo jeho vedenie bude musieť vyriešiť v priebehu 2 rokov v spolupráci s veriteľmi a so zriaďovateľom. Záväzky do 31. decembra 2002 sa riešia cez akciovú spoločnosť Veriteľ“, informoval R. Bauer.

Správa zdravotníckych zariadení je príspevkovou organizáciou avšak bez príspevku od zriaďovateľa. Jej zdrojom príjmu sú príjmy z nájomných zmlúv. Cieľom jej vedenia je zabezpečiť vyrovnané hospodárenie. Medzi zámery manažmentu patrí zavedenie plánovanej jednotnej výšky nájomného pre zdravotnícke zariadenia s diferencovaným prístupom pre iné podnikateľské subjekty.

„Transformácia polikliník nemá a nebude mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovanej komplexnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom“, zdôraznil predseda.

(Tlačová správa je uverejnená v skrátenej forme.)

Text: Soňa Jakešová
Foto: Marián Angelovič

Domovské stránky KSK: www.kosice-region.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk