magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj sa pripravuje na zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci odhlasujú pokuty
@ Aktuálne -> Verejná správa      Apr 30 2002 - 14:18 GMT
Štvrtok 9. mája zasadnú poslanci Košického samosprávneho kraja v Župnom dome, pričom v ich programe dominuje niekoľko bodov, ktoré sú kľúčové z hľadiska ďalšieho rozvoja vyššieho územného celku. O ich príprave a predkladaných návrhoch informoval predseda KSK Rudolf Bauer.

Ako za základný programový dokument označil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, v súčasnosti pracujú na jeho príprave. Jeho dopracovaním sa doplní aj Národný plán regionálneho rozvoja SR, ktorý je jednou z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie. Úlohou národného plánu je zabezpečenie takého rozvoja jednotlivých regiónov, aby sa zmazali sociálne a iné rozdiely medzi jednotlivými krajmi. V súčasnosti je podľa slov Rudolfa Bauera stále badateľný veľký rozdiel medzi východom a západom Slovenska.

Vypracovanie takéhoto plánu taktiež umožní uchádzanie sa o granty na základe jednotlivých rozvojových projektov ako z domácich zdrojov, tak aj zo zdrojov Európskej únie. Ako uviedol Rudolf Bauer, asi 30 percent z financií EÚ, ktoré prídu na Slovensko, bude venovaných regionálnemu rozvoju.

Zaujímavo vyznela aj informácia, že v krajinách Európskej únie ide asi 0,3 percenta hrubého domáceho produktu práve na zvyšovanie úrovne infraštruktúry v sociálne znevýhodnených krajoch. Ak by sme tento model prevzali, išlo by o čiastku približne tri miliardy korún ročne. „Mali by sme takúto schému prijať aj na Slovensku," konštatoval Rudolf Bauer.

Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom vstupu Košického samosprávneho kraja do medziregionálneho združenia Karpatský Euroregión. Toto združenie vzniklo v roku 1993 a Slovensko, i keď bolo jeho zakladajúcim členom, malo len pridružené členstvo, potom bolo úplne mimo, pretože sme nemali vybudovanú regionálnu samosprávu. Vznikom vyšších územných celkov sa situácia mení. „Teraz nám nič nebráni, aby sme vstúpili so projektu," uviedol Rudolf Bauer. Aj podľa zákonu o vyšších územných celkov má samosprávny kraj možnosť vstupovať do združení medzinárodnej spolupráce, pričom pre Košický samosprávny kraj je praktické, aby do Karpatského Euroregiónu vstúpil spolu s Prešovským samosprávnym krajom. Vzhľadom aj na regionálnu previazanosť a podobnosť problémov Úrad Košického samosprávneho kraja pripravuje s Prešovským samosprávnym krajom rámcovú dohodu o spolupráci.

Určitým spestrením zastupiteľstva bude aj hlasovanie, ktorým si poslanci budú mať udobriť výšku svojich príjmov. Aj keď poslanci vyšších územných celkov pracujú na báze dobrovoľnosti pri vlastnom zamestnaní, budú platení vo výške 5 000 Sk mesačne. Predsedovia komisií k tomu budú mať 1 000 Sk naviac. Neposlanci – členovia komisií majú dostávať 1 000 Sk mesačne. V predkladanom návrhu však budú hlasovať aj o pokutách za neúčasť na zasadnutiach komisií a zastupiteľstve. Pokuta poslanca za neospravedlnenú neúčasť na zastupiteľstve má byť 1 000 Sk, pokuta poslanca za neúčasť na zasadnutí komisie má byť 5 00 Sk a pokuta neposlanca – člena komisie za neúčasť na zasadnutí komisie má byť 200 Sk.

Poslanci sa budú venovať aj rokovaciemu poriadku, podmienkam pre prenájom niekdajšieho vojenského objektu na Bačíkovej 7, všeobecne záväznému nariadeniu o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja, vymedzeniu právomocí pre podpredsedu Košického samosprávneho kraja a aktuálnemu stavu v delimitácii majetku kultúrnych inštitúcií, ktoré prechádzajú z Krajského úradu v Košiciach pod vyšší územný celok.

Ako uviedol Rudolf Bauer, práve dnes očakáva riaditeľov týchto inštitúcií, aby im odovzdal nové zmluvy a platové dekréty. V súlade so zákonom o verejnej službe ich platy mierne stúpnu.

Na otázku, čo možno očakávať personálne zmeny vo vedení kultúrnych inštitúcií patriacich pod vyšší územný Rudolf Bauer uviedol, že zatiaľ nemajú žiadne informácie o ich nevhodnom vedení a plošnú výmenu neplánujú. Z košických kultúrnych inštitúcií k aprílu prešli pod zriaďovateľskú funkciu Košického samosprávneho kraja tieto: Bábkové divadlo, Thália, Romathan, Východoslovenské múzeum, Verejná knižnica Jána Bocatia a Košické osvetové stredisko.

Podľa ďalších informácií o blízkych zmenách sa pravdepodobne začiatkom júla Úrad Košického samosprávneho kraja presťahuje do Divíznej budovy na Námestí maratónu mieru. Budovu je nutné opraviť a prispôsobiť novým podmienkam, čo si vyžaduje asi 11 miliónov korún. V súčasnosti má Úrad Košického samosprávneho kraja 45 zamestnancov, ich počet bude prechodom delimitácií a otváraním nových oddelení narastať. Košický Krajský úrad, ktorý im prenajíma priestory, s ďalším prenájmom neráta, aj kapacitne teda bude sťahovanie nutné.

Úrad zároveň v najbližšom období zamestná hlavného kontrolóra. Jeho funkčné obdobie bude na šesť rokov. Uzávierka prihlášok kandidátov na funkciu je stanovená na 15. mája.

Jedným z bodov rokovania je prijatie zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. Ide o rozdelenie právomocí medzi poslancov a úrad. Navrhovaný model predpokladá, že pri nakladaní s hnuteľným majetkom budú poslanci rozhodovať len v prípade, že pôjde o finančnú čiastku nad jeden milión korún, pri nižšej hodnote ostane rozhodovacia právomoc na úrade. Pri hnuteľnom majetku budú musieť o všetkom rozhodovať poslanci.

30. 4. 2002

Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk