magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Najbúrlivejším bodom počas rokovania Zastupiteľstva KSK zámery a stratégia stredného školstva
@ Aktuálne -> Verejná správa      Apr 20 2004 - 09:48 GMT
(Úrad Košického samosprávneho kraja - tlačová správa) -- Najbúrlivejšiu diskusiu vyvolal počas včerajšieho rokovacieho maratónu Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) bod týkajúci sa koncepcie školstva. Po výmene názorov členov poslaneckého zboru sa napokon regionálny parlament väčšinou hlasov zhodol na uznesení, do ktorého sa dostalo niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Zastupiteľstvo schválilo zámery a stratégiu rozvoja stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v zmysle spoločenských východísk súvisiacich so zmenou financovania. Z pôvodného návrhu na združenie stredných škôl poslanci vypustili združenie SOU hutníckeho v Košiciach – Šaci a Strednej priemyselnej školy hutníckej na Alejovej v Košiciach, ďalej SOU poľnohospodárskeho, Abovská 32 Košice a Strednej veterinárnej školy, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice. Nesúhlasili ani s navrhovaným združením Strednej poľnohospodárskej školy, Kapušianska 6, Michalovce, SOU poľnohospodárskeho Kapušianska 2, Michalovce a SOU poľnohospodárskeho, Mierová 305, Strážske.

Zo zoznamu ďalších škôl, zaradených medzi tie ktoré sa majú spájať, poslanci rozhodli o vypustení Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce, Strednej školy podnikania, Mierova 305, Strážske a Strednej priemyselnej školy dopravnej, Mierova 305, Strážske. V uznesení ďalej regionálny parlament žiada predsedu KSK spracovať zámery a stratégiu rozvoja školských zariadení hlavne v súvislosti so zmenou financovania týchto originálnych kompetencií KSK tak, aby sa mohlo postupovať podľa uvedého materiálu už v školskom roku 2005/2006. Poslanci tiež odsúhlasili do týchto zámerov zapracovanie stratégie a koncepcie vzdelávania detí zo znevýhodného prostredia v rámci škôl a zariadení v pôsobnosti KSK. Väčšinou hlasov prešiel aj návrh, aby zámery súvisiace so združovaním škôl boli prerokované s dotknutými subjektami.

V úvode rokovania Zastupiteľstvo schválilo záverečný účet KSK za rok 2003 a úpravu rozpočtu KSK na rok 2004. V roku 2003 predstavoval prebytok hospodárenia KSK 43,264 mil. Sk. Poslanci odsúhlasili jeho použitie, pričom podporili zámer, aby boli tieto zdroje použité najmä na investície do objektov KSK s cieľom znížiť prevádzkové náklady.

Parlament schválil plán investičných akcií na rok 2004 s výhľadom na roky 2005 a 2006, odsúhlasil poskytnutie dotácií z vlastných príjmov KSK, vzal na vedomie zámer KSK pre zabezpečenie návratných zdrojov financovania pre schválené projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, schválil spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

V závere rokovania zastupiteľstvo schválilo vymenovanie Štefana Richnavského do funkcie riaditeľa Správy zdravotníckych zariadení KSK.

Text: Soňa Jakešová
Foto: Marián Angelovič, Marián Krlička   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk