magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Program zastupiteľstva a Slovenský týždeň v Bruseli témami tlačovej besedy predsedu KSK
@ Aktuálne -> Verejná správa      Apr 16 2004 - 08:39 GMT
(Úrad Košického samosprávneho kraja - tlačová správa) -- Program Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) a program podujatí KSK a regionálnych samospráv počas Slovenského týždňa v Bruseli boli témami tlačovej besedy predsedu KSK Rudolfa Bauera.

V poradí 17. rokovanie zastupiteľstva sa uskutoční 19. apríla v Župnom dome na Hlavnej 27 v Košiciach. Poslanecký zbor sa bude zaoberať 16 bodmi navrhovaného programu, medzi ktorými sú záverečný účet KSK za rok 2003, úprava rozpočtu KSK na rok 2004, návrh plánu investičných akcií na rok 2004 s výhľadom na ďalšie dva roky, zámery a stratégia rozvoja stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zámer KSK pre zabezpečenie návratných zdrojov financovania pre schválené projekty zo štrukturálnych fondov a ďalšie. Program rokovania zastupiteľstva s návrhmi na uznesenie a dôvodovými správami sú dostupné na web stránke Úradu KSK.

Ako novinárov informoval Rudolf Bauer, Slovenský týždeň v Bruseli sa uskutoční od 19. do 24. apríla 2004. V jeho rámci bude rad propagačných podujatí, ktoré budú súčasťou osláv vstupu SR do Európskej únie. Hlavnými organizátormi Slovenského týždňa sú Európska komisia, Slovenská misia pri Európskych spoločenstvách, Veľvyslanectvo SR v Belgicku, Slovenský krajanský spolok v Belgicku, regionálne zastúpenia v Bruseli a slovenskí dobrovoľníci pracujúci v európskych inštitúciách. „Súčasťou podujatí v rámci Slovenského týždňa sú aj akcie regionálnych samospráv. My sme okrem prípravy vlastných podujatí zobrali na seba úlohu koordinátora aktivít samosprávnych krajov,“ uviedol predseda KSK.

Každá z pristupujúcich krajín má v priebehu roka rozšírenia EÚ jeden týždeň na svoju prezentáciu prostredníctvom vlastných akcií a programov. Zámerom je osloviť európsku komunitu, predstaviť sa jej a tiež pripraviť ľudí na prijatie nových členov spoločenstva. Myšlienkou podujatia je priblížiť európskej komunite zvyky, tradície, históriu a kultúru daného národa.

„Naša krajina sa v rámci Slovenského týždňa priblíži pracovníkom Európskej komisie najmä prostredníctvom výstav, informačných letákov, premietania slovenských filmov, podávania slovenských jedál, minikurzov slovenského jazyka. Zároveň sa predstavíme širokej medzinárodnej verejnosti, žijúcej v hlavnom meste Európskej únie Bruseli a slovenskej komunite žijúcej v Belgicku,“ povedal Rudolf Bauer, ktorý ďalej informoval o podujatiach pripravených samosprávnymi krajmi.

Slovenský týždeň oficiálne otvorí v pondelok 19. apríla podpredseda vlády pre európsku integráciu Pál Csáky. Súčasťou otváracej recepcie v budove Karola Veľkého nachádzajúcej sa priamo v centre európskych inštitúcií, na ktorej sa zúčastní aj Paul Nielson, člen EK a Miroslav Adamiš, veľvyslanec pri ES, bude výstava obrazov autorov košického regiónu. Pod názvom „Impresie môjho domova“, na nej budú vystavené diela Mariána Hennela, Štefana Bubána a Štefana Filepa.

Počas celého Slovenského týždňa budú mať Košický a Prešovský samosprávny kraj svoj informačný stánok vo vstupnej hale budovy Karola Veľkého. V tomto objekte sídli niekoľko generánych riaditeľstiev a pracuje takmer 3 tisíc pracovníkov. K dispozícii tu budú propagačné materiály z oboch regiónov a ich miest, pracovníci úradov KSK a PSK budú záujemcom poskytovať turistické a ekonomické informácie.

Ïalšia výstava s názvom „Klenoty Východného Slovenska“ predstaví vo foyeri budovy Breydel, v ktorej sídli predseda Európskej komisie, fotografie Alexandra Jirouška s košickými motívmi. Výstava bude prístupná počas celého Slovenského týždňa.

Prezentačná výstava slovenských regiónov s panelmi o ich sociálno-ekonomickom potenciáli, prírodných krásach a kultúrnom dedičstve sa uskutoční vo vstupnej hale DG Regio - generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku. Táto výstava bude otvorená v stredu 21.apríla za účasti budúceho komisára pre regionálnu politiku pána Pétera Balázsa a predsedov štyroch samosprávnych krajov. „Na vernisáži sa zúčastním spolu s predsedami Prešovského, Nitrianského a Žilinského samosprávneho kraja. Spolu budeme v rovnaký deň dopoludnia prezentovať svoj pohľad na úlohu samosprávnych krajov v rozšírenej Európe, implementáciu štrukturálnych fondov a kohéznu politiku na seminári pre odbornú verejnosť z európskych inštitúcií,“ informoval R. Bauer.

„V bruselskej kancelárii KSK sme na piatok 23. apríla pripravili Deň otvorených dverí, kde poskytneme informácie o turistických možnostiach a investičných príležitostiach v našom regióne. Kultúru kraja budeme prezentovať fotografiami, obrazmi, výrobkami ľudového umenia. Pripravená je aj prezentácia gastronómie – výstavka a ochutnávka tokajských a tibavských vín,“ uviedol predseda.

Slovenský týždeň v Bruseli vyvrcholí v sobotu 24. apríla obliekaním typickej bruselskej atrakcie, sošky cikajúceho chlapčeka známeho ako Manneken Pis, do detvianského kroja. Nasledovať bude recepcia na radnici. Na námestí pri soške bruselského chlapčeka slovenské regióny predstavia svojich ľudových remeselníkov: košický kraj hrnčiara, prešovský kováča, žilinský drotára a nitriansky kraj umelca, ktorý bude predvádzať zhotovenie fujár. Na pódiu vystúpia folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a popová hudobná skupina Crown zo Žiliny. „Divákom budeme ponúkať aj slovenské špeciality – víno, pivo, pečivo, korbáčiky,“ povedal Rudolf Bauer.

Text: Soňa Jakešová   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk